Vaimolle homoseksuaaliseen mustaa miestä mies erektio

   Lelu poika

Alunperin homeovestiitti -käsitettä on käytetty ja voidaan vieläkin käyttää negatiivisessa merkityksessä sukupuolen taakse naamioitumisena eli esimerkiksi naisesta, joka valitsee korostuneen naisellisen tyylin ja käytöksen peittääkseen persoonansa maskuliinisuutta.

Transseksuaalilla tarkoitetaan miestä tai naista, joka tuntee kuuluvansa muuhun kuin syntymässä määriteltyyn sukupuoleen ja jolle tämä ristiriita on niin vaikea, että hän kokee usein tarvitsevansa ulkoisen sukupuolensa korjaamista vastaamaan sisäistä kokemustaan. Monet transseksuaalit hakevat lääketieteellisiä hoitoja voidakseen korjata fyysisiä sukupuoliominaisuuksiaan vastaamaan paremmin omaksi koettua sukupuoli-identiteettiään.

Sukupuolenkorjaushoitoihin ryhtyminen ja niiden läpivieminen on monitasoinen ja vuosienmittainen prosessi. Sen yksi taso kulkee lääketieteellisten hoitojen piirissä: Myös nimi ja henkilötunnus voidaan muuttaa. Prosessin vaativimmat osuudet lienee kuitenkin sekä omasopeutuminen että sosiaaliseen elämään liittyvät tekijät.

Transseksuaalit voidaan jakaa miehestä naiseksi eli mtf-transseksuaaleihin ja naisesta mieheksi eli ftm-transseksuaaleihin. Toinen jaottelu, josta usein kuulee transseksuaalien kohdalla puhuttavan, on jako pre-op, post-op- ja nonop-transseksuaaleihin. Tämä jako perustuu siihen, missä hoitoprosessin vaiheessa transseksuaali on: Transgenderit sijoittuvat sukupuolijatkumolla transseksuaalin ja transvestiitin välimaastoon.

Rajankäynti siitä, milloin on kysymyksessä transseksuaali ja milloin transvestiitti on toisinaan mahdotonta ja usein tarpeetonta. Joillekin toimivin vaihtoehto on elää transvestiittielämää, vaikka transseksuaalisuus olisi lähempänä omaa identiteettiä.

Identiteetille saatu hyväksyntä ja tuki saattaa auttaa transvestiittia löytämään tavan elää kehon ja omaksi koetun identiteetin jatkuvassa ristiriidassa ilmanlääketieteellisiä korjauksia. Joidenkin kohdalla transseksuaalisuushoitoihin olisi sekä tarvetta että halua,mutta niihin ei syystä tai toisesta ole mahdollisuutta, jolloin transvestiittielämä on seuraavaksi toimivin vaihtoehto. Toisaalta taas joku transseksuaali saattaa keskeyttää hoidot, koska on sitä mieltä, että transvestiittielämän moniulotteisuus antaa laajemmat mahdollisuudet ilmentää itseään.

Tai joku, jolla"oikeasti" on transvestiitin sielu, hakeutuu sukupuolenkorjaushoitoihin, koska on helpompaa olla mies TAI nainen,ei sekä että.

Näissä tapauksissa ihminen toisinaan määrittelee itsensä tai tulee määritellyksi transvestiitin tai transseksuaalin sijaan transgenderiksi.

Näin ollen transgenderiä voitaisiin kutsua myös esimerkiksi kokopäivätransvestiitiksi tai transseksuaaliksi, joka ei lähde hoitoihin. Transgender elää siis jatkuvassa biologisen ja sosiaalisen sukupuolenristiriidassa; tämä ei kuitenkaan tarkoita, että transgender itse kokisi tilanteensa välttämättä ristiriitaiseksi.

Transgendereiden keskuudessa ei voida tehdä tarkkaa eroa toisaalla transvestiitteihin ja toisaalla transseksuaaleihin. Muualla maailmassa transgender-nimitystä käytetään myös sukupuolivähemmistöjen yleisnimikkeenä, minkä minä puolestani edellä ehdotin suomennettavaksi siinä merkityksessä termillä transsukupuolinen. She-male on henkilö, jolla on sekä penis että rinnat ja hän kokee tämän fyysisen sukupuolikaksinaisuuden sopivan identiteettinsä. She-male henkilön fyysinen sukupuolikaksinaisuus on itse hankittua -esimerkiksi biologinen mies kehittää itselleen rinnat harjoittamalla yksipuolisesti rintalihaksia, hormonihoidolla tai leikkauttamalla silikonirinnat Huuska, Drag queeniksi määritellään mies, joka pukeutuu naiseksi show-mielessä, usein enemmän tai vähemmän ammattimaisesti, ja on tyyliltään feminiininen spektaakkeli.

Seksuaalisissa alakulttuureissa drag queenien asema on vertaansa vailla oleva uniikki Pulkkinen,, Myös Butlerilla on ollut sanansa sanottavana drageista: Mikäs sitten erottaa transvestiitin ja drag queenin? Ehkä joku ero transvestiitin ja drag queenin välillä on se, että transvestiitti tyttöilee ensisijassa itsensä tähden vaikka saattaakin mielellään ilmentää sitä puolta itsestään muillekin, mutta drag queenien kohdalla korostus näyttää selvästi olevan se, että sitä tehdään muille, ei itselle.

Suomessa ja muuallakin Euroopassa on yleistä, että transvestiitit löytyvät heteroseksuaalista elämää elävien joukosta, kun taas drag queenit tulevat miltei aina homoalakulttuurista.

Miksi tämä jako on usein niin silmiinpistävänselkeä, on mielenkiintoinen, mutta sen selittämiseksi tarvitaan toinen tutkimus. Suomessa on useitakin tunnettuja drag queenartisteja ja ryhmiä, heistä voisi mainita Les Boys´n jotka laulaa omalla äänellään, jumalaisesti ,Morganin ja Les Femmes´n, Apres Rasage´n, Sirkka Tälli lienee kaikille television katsojille jo tuttu, julkisuutta ovat viime vuosina saaneet myös Miss Draq Queen -kisat, joissa viime vuonna voiton vei kotiin Miss Barbie ja edellisenä vuonna Heikki.

Drag-rintaman uudet tulokkaat ovat drag kingit,jotka ovat naisten usein karrikoidustikin tekemiä mies rooleja showesityksissä tai muissa rooli-iloitteluissa. Drag-kuningas voisi olla vaikkapa yleisölle esiintyvä performanssitaiteilija. Ilmiönä drag kingit eivät itseasiassa kuitenkaan ole niin uusi: Tuija Pulkkinen vertaa seksuaalistenalakulttuurien drag kingejä "mieheksi hyvinkin systemaattisesti pukeutuviin ja roolikäyttäytyviin naisiin" ja toteaa,että jälkimmäiset eivät tule yleensä luokitelluksi erilleen muista butch-naisista Pulkkinen , Itse olen nähnyt ainoastaan yhdenesiintyvän Drag King ryhmän Itis Seventeen´n.

Ihmiset eivät ole pelkästään joko feminiinisiä tai maskuliinisia,vaan he voivat olla myös sekä hyvin maskuliinisia että hyvin feminiinisiä Jukka Lehtonen, Androgyynisyydessä yhdistyy samassa ihmisessä runsaasti sekä maskuliinisena että feminiinisenä pidettyjä ominaisuuksia, ulkomuodossa tai persoonallisuudessa.

Androgyynisyyteen liittyy se, että halutaan olla korostamatta vain oman sukupuolen käytöstapaa ja pukeutumista. Androgyynisyys näyttää olevan tällä hetkellä yleistä ja lisääntyy varmaan edelleen sukupuoliroolien yhä väljentyessä. Varsinkin nuoremmat ihmiset ovat jo useita vuosia ihailleet sekä androgyynejä pop- ja rock-tähtiä että androgyynisiä ystäviä, tuttavia ja ihastuksen kohteita. Androgyynin vastakohta, jolla on hyvin vähän sekä maskuliinisia että feminiinisiä ominaisuuksia, on sukupuoleltaan neutri Jukka Lehtonen Genderblendaaja elää tai käyttäytyy niin, että ympäristö erehtyy hänen sukupuolestaan Jukka Lehtonen , 20 , jolloin muut ihmiset saattavat tulkita genderblendaaja-naisen mieheksi ja genderblendaaja-miehen naiseksi, vaikka henkilö ei välttämättä itse koekaan sukupuoliristiriitaa.

Sukupuolikoodien sekoittelu voi olla tällöin varsin tietoista, vaikkakin on varmasti niitäkin genderblendaajia, joille sukupuolensekoittelu ei ole omaa valintaa. Genderblendaajat näyttävät niin selvästi omalle sukupuolelle asetettujen odotusten vastaiselta, että he sananmukaisesti sekoittavat sukupuolia.

Genderblendaaminen näyttää nykyään olevan varsinkin nuorison keskuudessa. Jolloin saman ihmisen olemuksessa on tyylissä yhdistyvät sekä miehisinä että naisellisina pidettyjä piirteitä. Muiden ihmisten on vaikeaa tai mahdotonta tulkita gender blenderin sukupuolta. Taiteiden maailmassa genderblendaus ei ole mitään uutta, mikä onkin ollut jo monille sukupolville ihailun ja kauhistuksen kohteena. Gender fuckilla tarkoitetaan tahallista sukupuolella härnäämistä, kun sukupuolista tehdään tarkoituksella pilaa.

Se on välinpitämättömyyttä tai provokaatiota, jossa ylitetään ja samalla tehdään näkyväksi sukupuolisäädyllisyyden rajat, yhdistämällä yhteensopimattomia symbolisesti vahvasti latautuneita sukupuolikoodeja Huuska, Gender fuckin takana on usein kahteen toisensa poissulkevaan sukupuoleen jaetun kulttuurin kyseenalaistaminen ja sen kustannuksella hupailu.

Voisi sanoa, että se on sukupuolipoliittisesti motivoitunutta sukupuolikoodien sekoittelua, jossa tietoisesti halutaan purkaa käsitystä kahden "vastakkaisen" sukupuolen olemassaolosta. Gender fuckia voisi olla esimerkiksi se, että biologinen mies jättää rintakarvat näyttävästi esille mekon anteliaasta kaula-aukosta. Sukupuoli-identiteettiin ja seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä pohdittaessa on tärkeää ymmärtää, että on kaksi eri asiaa mitä sukupuolta ihminen on ja mikä on hänen seksuaalinen suuntautumisensa.

Ne ovat toisistaan riippumattomia siinä mielessä, että sukupuoli-identiteetistä ei automaattisesti voi päätellä seksuaali-identiteettiä tai päinvastoin. Tässä yhteydessä seksuaalisuudesta on tarkoitus käsitellä sen kahta ala teemaa, ensin seksuaalisen halun kohteen perusteella tehtyä jakoa heteroseksuaaleihin ja seksuaalivähemmistöihin eli homo- ja biseksuaaleihin, jonka tässä olen siis koonnut "seksuaalinen suuntautuminen" alaotsikon alle, ja toiseksi joitakin ns.

Jotta seksuaalisuus ei jäisi aivan niin kapealle tarkastelulle, lainaan tähän pätkän siitä, mitä Kontula ja Haavio-Mannila ovat kirjoittaneet seksuaalisesta halusta: Biologisena ilmiönä seksuaalinen halu tähtää sukupuolivietin tyydyttämiseen ja jälkeläisten saamiseen.

Sen välineenä on sukupuolinen kiihottuminen ja nautinto. Seksuaalinen halu, etenkin sen toteuttaminen käytännössä, määräytyy myös sosiaalisesti ja tiedollisesti. Yksilön sosiaalinen ympäristö vaikuttaa suuresti hänen seksuaaliseen käyttäytymiseensä. Yhteiskunta ja sen kulttuuri joko kannustavat tai kieltävät tiettyjä sukupuolihalun tyydyttämistapoja.

Tiedollisesti eli kognitiivisesti halun toteuttamiseen vaikuttavat ihmisen lapsuudessa ja nuoruudessa havaitsemat ja oppimat seksuaalisen käyttäytymisen mallit. Seksuaalienemmistö on käsitteenä väljä, usein viitataan heteroseksuaaleihin, mahdollisesti ns. Jotain "normaalia ja itsestään selvää, ei poikkeavaa". Ei kai sitä heteroseksuaalisuutta määritellä?

Määritelmä ei yllättäen osu käteen seksuaalisuutta käsittelevistä perusteoksista. Heteroseksuaalisuutta voisi määritellä vaikkapa seuraavasti: Suvi Ronkainen , 36 kirjoittaa: Heterous on oletusarvo, normaliteetti, tausta, jota emme edes huomaa, mutta jonka suhteen lesborakkaus tai biseksuaalisuus erottuvat.

Lisäksi heterous ei ole ensisijaisesti seksuaalisuutta, ei oikeastaan edes suhteita vaan normaalia, tavallista elämää´". Suvi Ronkainen , Lainaan tässä myös Pia Purraa: Skriptit ovat eräänlaisia kognitiivisia käsikirjoituksia siitä, miten tietyssä tilanteessa toimitaan, kuka tekee mitäkin ja missä järjestyksessä.

Sitä miten ja kenen kuuluu toimia, kun mies ja nainen kohtaavat ja kiinnostuvat toisistaan ohjaa skripti, jota nimitän heteroseksuaalisen kohtaamisen skriptiksi. Tämän kulttuurisen skriptin mukaan mies on se, joka johtaa toimintaa, mies tekee aloitteet ja siirrot, mies hakee tanssiin, mies pyytää päästä saatolle, mies suutelee, mies pyytää puhelinnumeroa ja mies kosii.

Naisentehtävä on olla passiivinen, valloitettava kohde. Ei tainnut tehdä heteroseksuaalisuuden määrittelylle oikeutta, vai? Näin vaikeaa se on. Yllätä minut ja lähetä minulle käypäinen määritelmä! Seksuaalivähemmistöihin luetaan tämän määritelmän mukaan homoseksuaalit eli homomiehet ja lesbot, sekä biseksuaalit. Seksuaali-identiteetistä puhuttaessa usein ajatellaan, että heteroseksuaalisuus on tunne, muut seksuaali-identiteettien katsotaan helposti edellyttävän tekoja.

Tällaiselle ajattelulle ei ole edellytyksiä. Biseksuaali on biseksuaali silloin kun löytää tämän identiteettinsä eikä vasta sitten kun on tehnyt biseksuaalisia tekoja, aivan kuten heterokin voi olla hetero ilman ainoaakaan seksuaalista tekoa. Tiettyjä asioita kokeneesta henkilöstä ei tule tämän ryhmän tai vähemmistönjäsentä ellei hän itse koe tämän käytöksen kuuluvan oman identiteettinsä osaksi.

Kontula ja Haavio-Mannila, , Homoseksuaalisuus on eroottista ja emotionaalista vetovoimaa samaa sukupuolta oleviin. Huuska Homoseksuaali-termin alle mahtuvat niin miehet kuin naisetkin. Kun halutaan yhtä aikaa ilmaista sekä sukupuolta että seksuaalista suuntautumista,voidaan puhua lesboista homoseksuaalinen nainen, emotionaalinen ja seksuaalinen halu kohdistuu naisiin tai homomiehistä.

Kaikki eivät pidä homoseksuaali tai lesbo -sanoista tai eivät muuten vaan identifioidu niihin,vaikka määritelmän mukaan voisivatkin pitää termiä omanaan. Toisinaan kuulee lesbojen sijaan puhuttavan esimerkiksi naista rakastavista naisista.

Toisinaan, kun miehellä on seksiä miehen kanssa, hän ei meillä itseään sen enempää homo- kuin biseksuaaliksikaan, vaan on yksinkertaisesti vaikkapa mies jolla on seksiä miehen kanssa. Bi-ihminen voi ihastua, rakastua, kaivata hellyyttä, läheisyyttä, rakkautta, seksiä, kumppanuutta tai joitakin näistä sukupuolesta riippumatta tietyltä ihmiseltä tai tietyiltä ihmisiltä. Jotkut biseksuaalit kokevat ihastuvansa itseään viehättäviin miehiin ja naisiin, toiset kokevat ihastuvansa itseään viehättäviin ihmisiin tai mieheyden ja naiseuden yhdistelmiin ihmisissä.

Useimmiten biseksuaalia kiinnostaa eroottisesti enemmän jompikumpi sukupuoli; toisinaan häntä kiinnostavat yhtä paljon kummankin sukupuolen jäsenet. Biseksuaali voi myös kokea eroottisen kiinnostuksensa eri sukupuoliin joustavaksi ja muuttuvaksi eri elämänvaiheissa.

Silloin kun biseksuaali elää parisuhteessa, biseksuaalisuus ei sinänsä määritä parisuhteen muotoa; bi-ihmisten parisuhteet voivat olla esimerkiksi pitkä- tai lyhytaikaisia, avoimia tai uskollisia, kuten heteroiden, homojen ja lesbojen parisuhteetkin. Lainaan tässä myös Suvi Ronkainen ajatuksia biseksuaalisuudesta: Sekä itseymmärrys että seksuaalisuhteiden kuviot muuttuvat voimakkaammin ajan myötä kuin homojen tai heteroidenelämässä. Lisäksi biseksuaalien´biseksuaalisuus´- kun ajatellaan biseksuaalien rakastumista, eroottista halua tai seksikumppanien sukupuolijakaumaa vaihtelee puhumattakaan siitä, millä tavoin he itse biseksuaalisuuttaan käsittelevät ja elävät.

Joillekin henkilöille biseksuaalisuus liittyy yksinkertaisesti seksiin samalla kun yhteisöksi, johon sitoudutaan,nimetään lesbot tai homot. Toiselle henkilölle biseksuaalisuus on ehkä tekniikkaa: Kolmannelle biseksuaalisuus on syvää rakastumista sekä naisiin että miehiin. Neljännelle biseksuaalisuus on heteroseksismin feminististä vastustamista samalla, kun henkilö ehkä elää heteroseksuaalisessa suhteessa.

Biseksuaalit ovat kirjava joukko! Kathleen Bennet kiteyttää biseksuaalisuuden seuraavasti: Biseksuaalisuus on orientaatio, joka koostuu merkitysten varjopaikoista, rakkauden ja halunsiirtyvistä vektoreista.

Se on nimettävissä vain identifioimalla itse itsensä, mikä ei ole helppo tapa sitoutua. Mutta tällä tavoin biseksuaalinen identiteetti haastaa dualismin.

Seksuaalisuus on paljon muutakin kuin seksuaalinen suuntautuminen. Siihen kuuluu esimerkiksi erilaiset erotiikan "alalajit", joita tässä kutsunlisämausteiksi. Toisinaan sen ovat tekoja, toisinaan toiveita,toisinaan fantasioita.

Mainitsen tässä joitakin lisämausteita, pääasiassa niitä, jotka helposti ihmisten mielissä menevät sekaisin transvestisuuden kanssa. Fetisisti kokee eroottista nautintoa tai voimakasta kokonaisvaltaista mielihyvää ollessaan tekemisissä fetissinsä, tietyn esineen tai asian kanssa.

Fetissi voi olla esimerkiksi materiaali nahka, pitsi? Fetissi herättää voimakkaita kiihottavia mielikuvia, jotka voivat suoraan liittyä eroottisiin fantasioihin tai olla intensiivisiä mutta vaikeasti kuvattavia tunteita, mielikuvia ja tunnelmia herättäviä vertaa unien tunteisiin ja tunnelmiin, joita usein on mahdotonta kuvata.

Fetissi voi olla myös yksilöllinen, vain tietyn fetisistin mielikuvitusmaailmaan vetoava. Toisille ihmisille fetisismi on heidän seksuaalisessa suuntautumisessaan kaikkein keskeisintä, toisille se on osa seksuaalielämää tai lisänautinnon tuoja.

Voidaan ajatella, että taipumus ladata seksuaalisesti tiettyjä objekteja on meissä kaikissa. Voisi väittää,että kulttuurissamme kaikkein yleisin fetissi tällä hetkellä on sukupuoli, koska niin monet kokevat poissulkevasti vain toisen sukupuolen jäsenet itseään kiihottaviksi.

Yksi fetisitisyyden muoto on transvestinen fetisistisyys, jolloin ristiinpukeutuminen voi myös olla yksieroottisen roolileikin toteuttamismuoto. Jotkut miehet pukeutuvat naisten vaatteisiin, vaikkapa alusvaatteisiin tai pitkiin sukkiin, joko itsetyydytyksen tai muun seksuaalisen tyydytyksen yhteydessä.

Silloin ei kyseessä ole transvestisuus eikä transseksuaalisuus vaan siis fetisistisyys, tarkemmin sanottuna transvestinen fetisistisyys. Miehiä, jotka saavat seksuaalista mielihyvää pukeutumalla naisten alusvaatteisiin, sukkahousuihin tai pitkiin sukkiin, lienee Suomessakin useita kymmeniä tuhansia.

Se kohta, jossa transvestinen fetisistisyys loppuu ja transvestisuus alkaa tai toisinpäin , on toisinaan vaikeasti määriteltävissä vaikkakaan siis kaikilla transvestiiteilla ei transvestisuuteen liitykään seksuaalista mielihyvää.

Ehkä selkein konkreettinen ero transvestiitin ja transvestisen fetisistin välillä on se, että fetisisti tavoittelee tällä keinoin pelkkää seksuaalista mielihyvää, jolloin hän yleensä haluaa riisua naisellisen vaateparren pois laukeamisenjälkeen. Useimmat naisten vaatteita käyttävät miehet tietävät itse, kumpaan ryhmään kuuluvat. Vaikka rajan tekeminen transvestiitin ja transvestisen fetisistinvälille saattaa toisinaan tuntua hiusten halkomiselta, henkilön itsensä kannalta saattaa kuitenkin olla hyvinkin tärkeää löytää oikeamääritelmä.

Transdiggari saattaa kokea eroottisesti puoleensavetäväksi sen, että samassa ihmisessä yhdistyy häntäkiehtovalla tavalla maskuliinisiksi ja feminiinisiksi kulttuurissamme määriteltyjä ominaisuuksia. Transdiggari saattaa myös ihastua ihmisiin, jotka hän kokee toisaalta miehiksi ja toisaalta naisiksi. Ekshibitionistille tuottaa eroottista mielihyvää omien ruumiinosien, ruumiinmuotojen tai seksuaalisen toiminnan tarkoituksellinen paljastaminen toisten ihmisten katseille.

Ekshibitionisti voi paljastaa ruumiinosia ja-muotoja yhtä hyvin riisuutumalla kuin pukeutumallakin, esimerkiksi minihameeseen, läpinäkyviin vaatteisiin tai tiukkoihin farkkuihin. Ekshibitionismissa nautintoa voi myös tuottaa toisten katseiden kohteena oleminen tai tietoisuus toisten läsnäolosta masturbaation tai seksin aikana. Vastuullinen ekshibitionisti on tietoinen siitä, että hän ekshippaillessaan voi käyttää valtaa hallitsemalla toisten ihmisten tilaa, näkökenttää tai yksityisyyttä esiintymisellään.

Huomaavainen ekshippari toteuttaakin eroottisuuttaan muut huomioiden, esimerkiksi esittäytyen vain vapaaehtoiselle ja roolileikissä mukana olevalle yleisölle. Yksi ekshibitionismin muoto on huomionhakeminen vaatteiden ja muun tyylin avulla. Jonkun miehen ekshibbailun tarvetta saattaa tyydyttää näyttäytyminen muiden joukossa naiseksi pukeutuneena.

Olennaista ei hänelle kuitenkaan ole nimenomaan juuri naisenulkoasun valitseminen, saman tarpeen saattaisi tyydyttää liikkuminen vaikkapa avaruusolion näköiseksi laittautuneena. Tärkeintä on että saa näyttäytyä ja että tulee nähdyksi. Voyeristisuus ei liity transvestisuuteen, mutta koska edellä käsiteltiin ekshibbailua, niin otetaan sitten voyeristitkin täydentämään eroottistenlisämausteiden kirjoa. Voyerismissa eroottista mielihyvää tuottaa toisten ihmisten ruumiinosien, ruumiinmuotojen tai seksuaalisen toiminnan, esimerkiksi seksin tai masturbaation,katseleminen.

Katselemisesta saatavaa seksuaalista mielihyvää voi toteuttaa elokuvien, teatterin tai pornografian välityksellä, fantasioissa,seksileikeissä toisten ihmisten kanssa ja autoerotiikassa. Osakatselemiseen liittyvää nautintoa saattaa olla katsottavaan henkilöön tai henkilöihin samaistuminen.

Huomaavainen voyeristi ottaa eettiset näkökohdat huomioon, jos hän nauttii erityisesti katsellessaan ihmisiä, jotka eivät tiedä olevansa katsottavina. Sadomasokisti saa eroottista nautintoa toisen alistamisesta tai alistetuksi tulemisesta, kivun kokemisesta tai tuottamisesta roolileikeissä. Sadomasokismi ei ole väkivaltaa vaan vapaaehtoista ja nautinnollista valtaleikkiä, johon voi kuulua esimerkiksi kuvitteellisia rooleja ja rooliasuihin pukeutumista, mielikuvia, sanallista nöyryytystä, solvauksia tai uhkauksia, sitomista,kuritusta, viiltelyä tai ruoskintaa.

Sadomasokismissa henkinen tai ruumiillinen alistaminen ei ylitä osallistujien sietokykyä, vaan osallistujat sopivat yhdessä roolileikin sisällöstä ja turvasanoista. Turvasanoilla voi jännitteen katoamatta ohjailla tapahtumia, esimerkiksi keskeyttää leikin tai lisätä sen intensiteettiä. Jos osallistujien sietokyky esim. Sadomasokististen roolileikkien voikin ajatella edellyttävän erityistä luottamusta,yhteisymmärrystä ja sopimista osallistujien kesken.

Henkilöstä, joka on erityisen mieltynyt alistamiseen, voidaan käyttää käsitteitä sadisti, aktiivi, top ja alistetuksi tulemisesta nauttivasta masokisti, passiivi ja bottom. Passiivi käsite alistuvasta osapuolesta on kuitenkin siinä mielessä harhaanjohtava, että alistuva osapuolihan aktiivisesti toteuttaa fantasioitaan ja kontrolloi kokoajan roolileikkiä turvasanoilla. Sadomasokistiset unet ja fantasiat sekä seksikäytännöt ja mielikuvat kuten "toisen ottaminen" tai "otetuksi tuleminen" tai "antautuminen" ja kivusta nauttiminen, esimerkiksi fritsujen muodossa, ovat hyvin yleisiä.

Jokainen voikin itse päättää, milloin sadomasokismi on hänelle niin tärkeä osa hänen omaa seksuaalisuuttaan tai identiteettiään tai milloin hän samaistuu niin paljon SM-osakultturiin, että haluaa määritellä itseään sadomasokismiin liittyvillä käsitteillä.

Tämäkin on transvestisuudesta irrallinen ilmiö. Autoerotiikka on eroottista nautintoa, jota ihminen saa omasta ruumiillisuudestaan, aistillisuudestaan ja mielikuvituksestaan. Autoerotiikassa seksuaalista mielihyvää voivat tuottaa unet, fantasiat, kuvitelmat, omanruumiin katseleminen, kosketteleminen haistelu tai maistelu, masturbaatio, pukeutuminen ja riisuutuminen tietyllä tavalla, itsensä ja muiden kuvitteleminen kiihottaviin rooleihin. Fantasioissaan voi ylittää ajan, paikan, henkilöiden ja omien moraalikäsitysten rajoja ja nauttia sellaisestakin, mikä todellisuudessa ei olisi itselle mahdollista toteuttaa.

Autoerotiikka on myös käytännössä lähes aina turvaseksiä. Kulttuurissamme autoerotiikka arvotetaan toisinaan vähempiarvoiseksi korvikkeeksi "oikealle seksille" toisen ihmisen kanssa. Ei ole kuitenkaan mielekästä asettaa arvojärjestykseen erotiikkaa toisen ihmisen kanssa ja autoerotiikkaa - jos pitää ruisleivästä, ei kai ole kiellettyä nauttia myös ranskanleivästä.

Joillakin se on fantasia, jonka haluaa säilyttääkin sellaisena, joillekin se on toteutumista odottava haave. Oli kummin vain, ei kyseessä automaattisesti suinkaan ole orastava transvestisuus. Edellä olevat määritelmät ovat vain yksi vaihtoehto avata käsitteiden sisältöä eivätkä varmasti kaikin osin tee oikeutta kohteelleen. Monipuolisten ilmiöiden määritteleminen lyhyesti mutta kattavasti on ylivoimainen tehtävä.

Kaikkia määritelmiä ei ole tarpeen tuntea, tavoitteena on ollut luoda katsaus seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden moninaisuuteen ja monitasoisuuteen. Luokittelu ei siis sinänsä ole oleellista ja toisinaan se voi olla haitallistakin.

Sanat ovat kuitenkin ilmaisun ja ymmärtämisen välineitä. Monelle on tärkeää löytää erilaisten määrittelyjen rajoja, jotta saisi selvää siitä, mikä oikein itse on.

Toisinaan eri määritelmien erot voivat ensilukemalta tuntua hiustenhalkomiselta, mutta lähemmin tarkasteltuna ne saattavat osoittautua hyvinkin merkityksellisiksi. Toisaalta, määritelmien kanssa voi käydä kuten minulle: Lähtiessäni sieltä kysymykseni oli mikä on nainen ja mitä on mies. Työskennellessäni Transtukipisteeltä törmäsin toistuvasti samoihin transvestisuutta koskeviin kysymyksiin.

Tässä niistä joitakin vastauksineen. Kuinka paljon transvestiitteja on? Määrän tutkiminen on vaikeaa, koska ilmiö on niin moniselitteinen ja eri tavoin koettu, eikä tietotransvestiittien määrästä ole loppujen lopuksi myöskään ole kovin oleellinen. Tutkimuksia on kuitenkin tehty.

Tuoreimmissa tutkimuksissa on arvioitu, että noin kaksiprosenttia miesväestöstä on transvestiitteja. Suomenkokoisessa väestöpohjassa se tarkoittaisi osapuilleen Pukeutuuko transvestiitti joka päivä naisten vaatteisiin? Toisessa ääripäässä on transvestiitti, joka päivisinkin pitää naisten vaatteita niin paljon kuin mahdollista vaikkapa muiden vaatteiden alla ja sitten iltaisin kotiin päästyään pukeutuu naiseksi kokonaan.

Toisessa päässä on transvestiitti, joka laittautuu muutamankerran vuodessa ja silloin kunnolla. On myös kaikkea siltä väliltä. Transvestiittien tarve osa-aikatyttöilyyn ei ole vakio. Joillakin tarve on suurimmillaan kesäisin: Ovatko transvestiitit miehenäkin naisellisia eleissä ja puhetyylissä ja muutenkin?

Transvestiittimiesten arkiroolien variaatio on yhtä laaja kuin miesten ylipäätäänkin. Miksi transvestiitit pukeutuvat niin tökerösti, että heidät erottaa kadulla? Monet transvestiitit eivät erotu muista kadulla kulkijoista. Kuinka voisi huomata niitä, joita ei huomaa? Se, kuinka selvästi transvestiitti erottuu naisista, riippuu esimerkiksi siitä, kuinka kauan asiaa on opeteltu. Kadulla erottuminen voi myös johtua siitä, että kaikki transvestiitit eivät haluakaan esittää naista täydellisesti, vaan jotkut haluavat säilyttää luonnollisen äänenkorkeutensa tai oman kävelytyylinsä eikä heitä haittaa tulla tunnistetuksi "miehenä, joka pukeutuu naiseksi".

Raja genderblendereihin tulee joidenkin kohdalla epäselväksi - jotkut transvestiitit viestivät tahallaan yhtä aikaa feminiiniä ja maskuliinia. Tarvitseeko transvestiitin olla kauniin naisen stereotyyppi, eiväthän biologisetkaan naiset pidä sitä automaattisesti velvollisuutenaan. Osa-aikatyttöily auttaa pääsemään hetkeksi eroon syntymäsukupuolen määrittelemästä roolista, jolloinka antoisinta on saada itse määritellä roolinsa edes silloin.

Tärkeintä on löytää se mitä itse haluaa, eikä se mitä muut odottavat. Ei tarvitse olla objektiivisesti ja absoluuttisesti kaunis, tärkeää on ilmentää itseään itselleen omimmilla tavoilla ja löytää asioita, jotka tuntuvat itsestä hyvältä riippumatta siitä, mahtuvatko ne naisen tai transvestiitin stereotyyppiin tai johonkin muuhun valmiiksi määriteltyyn kuvaan. Monilla transvestiiteilla on kuitenkin valtava kunnianhimo hioa naisrooliaan harjoittamalla ulkomuodonlisäksi myös naisellisia eleitä ja intonaatiota.

Heitä ei kadulla tunnista transvestiitiksi muidenvastaantulijoiden joukosta. Mihin transvestiitit naiseksi pukeutumisellaan tähtäävät? Tavoitteet ja tarpeet ovat hyvin erilaiset. Joillekin transvestiiteille on tärkeää saada liikkua muiden joukossa tyttöillessään. Joillain on tarve sulautua "tavallisten" naisten joukkoon.

Joku toinen taas toivoo erottuvansa muista naisista vaikkapa kaikkein parhaimman näköisenä tai tietoisesti viestittäen olevansa ei nainen vaan mies, joka on pukeutunut naiseksi.

Transvestisuus on monelle merkittävä tapa purkaa stressiä: Tai vaatteilla flirttailulla voi tuoda elämään iloa ja jännittävyyttä. Jotkut tyttöilevät ainoastaan yksin ollessaan. Monille heistä se tuntuu käytännön pakolta, koska muiden joukkoon lähteminen on pelottavaa.

Joillekin se tuntuu omimmalta tavalta toteuttaa transvestisuutta; tarvetta yleisöön ei itsen tai kumppanin lisäksi ole. Eräs transvestiitti määritteli osa-aikatyttöilyä omalla kohdallaan yksinkertaisesti näin: Maya Kerosuo on tehnyt gradunsa transvestisuudesta. Hänen tutkimukseensa osallistui 37 transvestiittia ja 18 transgenderistiä ja tutkimus toteutettiin postitetun kyselylomakkeen avulla. Motiiveista tärkeimmiksi Kerosuo löysi tunteiden ilmaisemisen, roolihelpotuksen ja identiteettiaspektit.

Ovatko transvestiitiksi tulleen miehen vanhemmat lapsena toivoneet mieluummin tyttöä, ja sitten käy näin? Johtuuko transvestisuus dominoivasta äidistä ja etäisestä isä-suhteesta?

Koska sukupuoli-identiteetti perustuu tunteeseen, sen syntymisen selvittäminen ylipäätäänkin on vaikeaa. Transvestisuuden alkuperää on maailmalla paljon tutkittu, mutta pitävää selitystä ei ole vielä löytynyt. Tällä hetkellä tutkimuksen painopiste näyttää siirtyneen psyykkisistä ja kasvatuksellisista tekijöistä fyysisiin tekijöihin. Viimeksi on tutkittu mm.

Transvestiittien kromosomisto ja hormonitoiminta eivät tähänastisten tutkimusten valossa kuitenkaan poikkea valtaväestöstä. Asiaan perehtyneiden tutkijoiden kesken vallitsee yksimielisyys siitä, että transvestisuus on pysyvä ominaisuus. Intensiivisyys saattaa vaihdella ja voi tulla vuosienkin mittaisia jaksoja, jolloin transvestisuus on unohduksissa, mutta taipumus pysyy.

Siitä ei voi itse parantaa itseään, eikä lääketiedekään voi tarjota asiaan parannusta. On varmaan tuhat tapaa miehen löytää korsetin alla sykkivä naisen sydän. Elämäntilanne, itsetunto ja elämänkokemukset vaikuttavat siihen, mitä, miten ja milloin ihminen ylipäätään itsestään löytää ja mitä siitä uskaltaa ja voi ottaa mukaansa. Transvestisuuden tunnustamiseen, edes itselleen, on ihmisillä hyvin erilaiset mahdollisuudet, mikä johtaa monenlaisiin elämänkulkuihin.

Identiteetin kehittyminen ei ole staattinen olotila vaan elämänmittainen prosessi. Transvestisuus on ilmiönä laaja ja moni-ilmeinen ja se sisältää toisistaan kovinkin paljon eroavia elämisen muotoja. Sen vuoksi sen määrittelykin on vaikeaa eikä siitä voida sanoa juuri mitään, mikä olisi tosi kaikkientransvestiittien kohdalla.

Usein transvestisuus määritellään pukeutumisen kautta: Tämä määritelmä ei ole aivan väärä mutta painottaa epäolennaista asiaa. Pukeutuminen on yksinäkyvistä keinoista ilmentää sukupuolta, muita keinoja ovat esimerkiksi eleet, kävelytapa ja puhetyyli sekä hiukset ja meikkaus. Näiden ulkoisten piirteiden painottamisen sijaan transvestisuutta tulisi tarkastella ennemminkin sisäisistä lähtökohdista käsin. Vaatteiden kautta saatu mielihyvä ei transvestiitilla välttämättä liity siihen,että ne ovat nimenomaan naisten.

Ennemminkin on kysymys siitä, että naisille suunnitellut vaatteet ovat usein kauniimpia, värikkäämpiä ja miellyttävämmän tuntuisia ja ne mahdollistavat laajemman ja persoonallisemman tyylillisen itseilmaisun.

Naisten mieltymystä vaikkapa pehmeisiin materiaaleihin tai eroottisiin alusvaatteisiin pidetään luonnollisena. Kuitenkin myös monen miehen mielestä jonkin perinnäisesti naisten vaatteenmateriaali, vaikkapa silkki, tuntuu iholla mukavalta, tai korsetin rutistus silloin tällöin tuo elämään mukavan lisän. Toisaalta, miesten normialusvaatteet eivät tavallisesti ole varsinaisesti eroottisia tai edes esteettisiä.

Luulisi että monet nauttisivat esteettisestä alusvaatekerrasta paitsi itsenä myös kumppaninsa päällä, sukupuoleen katsomatta. Kyse on siis asioista, jotka ovat naisille sallittuja ja suorastaan toivottuja,mutta joiden rajaaminen yksinomaan naisten oikeudeksi tuntuu tarkemmin ajateltuna keinotekoiselta.

Suuri osa transvestiiteista muistaa jo alle kouluikäisenä samastuneensa joissain asioissa tyttöihin ja lainailleensa sisarten vaatteita. Keski-ikä pukeutumisen aloittamiselle oli ko. Usein transvestiitti koettaa 10 - 20 vuotta tukahduttaa tämän puolen itsestään.

Tarinat,joissa vaatekerta ja muut asiaan kuuluvat tarvikkeet on poltettu, myyty ja lahjoitettu pois moneen kertaan, ovat tavanomaisia. Syyllisyys, häpeä ja sairauden pelko johtavat monenlaisiin parannuksenteko- ja parantumisyrityksiin. Uskallus ja ulostulo ympäristölle ajankohtaistuvat monilla kriisien jälkeen nelissäkymmenissä, kun itsensä hyväksyminen ja itsetunto mahdollistaa sen.

Ulostulolla tarkoitetaan tässä sitä prosessia, jossa henkilö oppii hyväksymään oman transvestisuutensa ja alkaa toteuttaa sitä ilman jatkuvaa pelkoa ilmitulemista. Ensimmäinen askel on vaikea, mutta sen jälkeen tilanne helpottuu yleensä nopeasti ja alun vaikeutta on myöhemmin hankala edes oikein ymmärtää.

Tuen piiriin tulevat transvestiitit ovat useimmiten keskimääräistä paremmin koulutettuja insinöörejä, juristeja,lääkäreitä, yrittäjiä ; suurin osa on työelämässä. Kyse lienee siitä, että kynnys lähteä asian kanssa liikkeelle on sitä korkeampi, mitä vaikeampi elämäntilanne muutoinkin on. Sen johdosta "ulos" tulevat ne, joilla elämäntilanne on muuten hyvä ja joiden itseluottamusta transvestisuus ei murenna,vaan kenties jopa vahvistaa sitä.

Voisi olettaa, että koulutuksen myötä myös suvaitsevuus kasvaa ja paineet pienenevät ja tulee henkistä joustavuutta ilmaista itseään mahdollisimman kokonaisesti.

Paradoksaalisesti tässä kuten monessa muussakin yhteiskunnan palvelumuodossa tuen ulkopuolelle jäävät ne, joilla vaikeudet ovat suurimmat. Yhteydenottaminen esimerkiksi Transtukipisteeseen merkitsee sitä, että ensimmäinen askel kohti itsensä hyväksymistä on otettu.

Mutta kuinka tavoittaa ne, joilla ei ole voimia ja uskallusta ensimmäiseen yhteydenottoon? Historia ja kulttuurintutkimus tuntevat transvestiittimaisia elämäntapoja monilta eri ajoilta ja eri maailmankolkista.

Kaikissa kulttuureissa on ollut ihmisiä,jotka ovat etsineet keinoja vapautua jäykistä sukupuolirooliodotuksista. Asennoituminen sukupuolirooleihin ja niiden eroihin on voimakkaassa murrostilassa. Transvestisuus on näyttäytynyt meidän kulttuurissamme eri sukupolville hyvin eri tavalla. Vielä 10 - 20 vuotta sitten miehensukupuoliroolin ylittäminen naiseksi pukeutumalla herätti hämmennystä, puhumattakaan aiemmista vuosikymmenistä, mutta asenneilmastossa tapahtuneiden muutosten johdosta transvestiitin elämä on nykyään helpompaa.

Vielä nykyäänkin transvestiitilta saattaa viedä kuitenkin vuosia tai vuosikymmeniä, ennen kuin hän pystyy hyväksymään oman erityislaatunsa. Yleisimpiä seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyviä harhaluuloja on, että transvestiitit ovat homoseksuaaleja. Transvestiitit ovat kuitenkin heteroyhteisön tuote siinä mielessä, että jotkut heteroelämää elävät miehet kaipaavat mahdollisuutta ilmentää naisellisia puoliaan mahdollisimman moni-ilmeisesti.

Homojen alakulttuurissa on myös ristiinpukeutumista, mutta siellä naiseksi pukeutuvat miehet määrittelevät itsensä drag queeneiksi, jolloinka he mainitsevat eroksi transvestiitteihin nähden sen, että he tekevät sitä ammatikseen tai muuten show-tarkoituksessa. Prosessiin, jonka kuluessa transvestiitti hyväksyy oman transvestisuutensa, liittyy usein myös lähempi tutustuminen omaan seksuaali-identiteettiin.

Moni transvestiitti löytää luontevasti myös itsessään olevan biseksuaalisuuden. Joillakin biseksuaalisuus ilmenee siten, että arkielämän miehenroolissa seksuaalinen halu kohdistuu yksinomaan naisiin, mutta tyttöillessä miesten osoittama mielenkiinto tuntuu erityisen palkitsevalta. Fantasiat miehen kanssa rakastelusta saattavat liittyä pikemminkin naisena olemisen rooliin kuin aitoon seksuaaliseen tarpeeseen. Monet transvestiitit sanovat, että niin arjen miesroolissa kuin tyttöillessäkin ainoa seksuaalisen halun kohde on naiset.

Miesporukka heitti meidät kotiin ja sitä seurasi hyvin outo flow, nauroin koko päivän hysteerisesti erinäisille jutuille, iltapäivällä pesin itseäni pakonomaisesti suihkussa tunnin. Yhtäkkiä tunsin oman kehoni täysin vieraaksi. Ikään kuin katsoisin täysin vieraan ihmisen kättä.

Soitin entiselle poikystävälle ja itkin hysteerisesti. En kuitenkaan kertonut tapahtuneesta mitään. Selitin tapahtuneen itselleni monesti että ei tässä mitään, eihän hän saanut hoidettua asiaa loppuun asti. Terapian yhteydessä käsitin selkeästi, että mut on raiskattu. En tiedä hyväksytäänkö tätä tarinaa tänne, sillä minun tapauksessani pahimmat arvet minuun on jättänyt toinen nainen, tai oikeastaan tyttö, koska olimme lapsia ja nuoria. Miehiltä olen saanut kuulla inhottavia huuteluja, ehdotteluja, lääppimistä ja kourimista.

Osa tutuilta ja osa tuntemattomilta. Osa ikäisiltäni kavereilta ja osa vanhoilta miehiltä. Mutta asia joka vaivaa eniten ja tuottaa suunnatonta häpeää on seksuaalinen hyväksikäyttö, jota jatkui ala-asteelta yläasteen seiskalle tai kasille.

En tarkkaan muista milloin kaikki edes alkoi. Olin lapsi ja minulla ei ollut paljon kavereita ennen kuin pääsin kouluun. Naapurustossa oli vain muutama lapsi joiden kanssa oli vähän niinkuin pakko olla, koska ei ollut muitakaan leikkikavereita.

Minua pari vuotta vanhempi tyttö alkoi tavallaan omia minua. Kutsui minua parhaaksi ystäväksi ja vaati minua sanomaan samoin. Olin lapsena hyvin ujo ja miellyttämisen haluinen, en osannut sanoa kenellekään vastaan. Pian hän alkoi olla hyvin raju leikeissä ja alisti minua haukkumalla ja välillä jopa saattoi purra minua käsivarteen, jos en leikkinyt hänen haluamallaan tavalla. Pelko ja ahdistus kasvoivat.

En uskaltanut ikinä puhua tästä vanhemmilleni, lisäksi olen ainoa lapsi, joten sisaruksiakaan ei ollut turvana. Tyttö pakotti minut tyydyttämään häntä ja hän verhosi sen aina joksikin leikiksi. Olin tuolloin hyvin hämmentynyt sillä en tiennyt seksistä mitään, kuten ei pienen lapsen kuulukaan paljoa tietää. Joka tapauksessa tiesin jollain tapaa, että se oli kiellettyä tai epänormaalia.

Suuri häpeä ja inho alkoi tuona päivänä ja häpesin sitä miksi olin suostunut tai en ollut sanonut mitään. Leikit jatkuivat ja toistuivat ja aina minä jouduin tyydyttämään häntä eri tavoin kunnes hän laukesi. Myöhemmin ala-asteen viimeisimmillä luokilla aloin jo tajuta mistä oli kyse. En vain uskaltanut ikinä sanoa hänelle vastaan, koska hän jatkuvasti käytti henkistä väkivaltaa minuun. Minulla oli myös ajatus ettei kukaan uskoisi minua vaikka kertoisin asiasta. Häpesin ja inhosin itseäni, mutta toisaalta vihasin tätä tyttöä ja monesti fantasioin ajatuksella hänen kiduttamisesta ja tappamisesta.

Joskus hän myös koski minuun ja oli niin kovakourainen, että alapäähäni sattui. Tuntuu ihan järjettömältä kirjoittaa tätä sillä minulla on edelleen tunne ettei kukaan voi uskoa näin järjetöntä tarinaa. Noh, sain kuin sainkin viimein elämäni takaisin yläasteella kun laitoin stopin koko hommalle. Olin alkanut ihastua koulussa yhteen poikaan ja hän myös selkeästi minuun.

Tiesin etten voi alkaa seurustella hänen kanssaan, jos edelleen harrastan seksiä, vaikkakin ilman omaa halua, jonkun muun kanssa, ja varsinkin naisen. Kaikki eteni aina samalla kaavalla ja tiesin jo melkein aina valmiiksi mitä tulee tapahtumaan, kun hän meni muka makoilemaan sohvalle tai sängylle ollessaan kylässä.

Kaikki tämä tapahtui aina kun vanhemmat olivat poissa, joskus jopa silloin kun vanhemmat olivat kotona mutta huoneen ovi oli kiinni.

En pystynyt edes katsomaan tyttöä sillä minua pelotti niin paljon. Menin vessaan ja kuulin kuinka tyttö juoksi ulko-ovelle ja lähti kotiinsa. En voi sanoin kuvailla mikä onnellisuus minut täytti. Nauroin ja itkin, koska hän oli lähtenyt pois! En muista edes mitä vastasin, mutta tämän jälkeen hän ei enää ikinä vaivannut minua.

Luulen, että hän itse asiassa alkoi pelätä minua, mistä olin tietysti hyvin tyytyväinen. Pysyimme edelleen näennäisinä kavereina. En vieläkään ole kertonut asiasta kenellekään. En usko, että vanhempani kestäisivät, jos kuulisivat. En halua että esim äiti alkaisi syyttää itseään, miksi ei ole huomannut. Emme ole olleet vuosiin tekemisissä tuon tytön nyt jo naisen kanssa.

Välillä mietin pitäisikö minun ottaa häneen yhteyttä ja vaatia selitystä. Olen paljon pohtinut sitä, onko häntä joku käyttänyt seksuaalisesti hyväksi, sillä miten muuten hän olisi lapsena osannut pakottaa minua niin hirveisiin asioihin?

Olen kokenut suurta häpeää senkin suhteen, koska en aiemmin uskaltanut sanoa ei. Koko touhu olisi voinut loppua jo aiemmin.

Olen yrittänyt olla syyllistämättä itseäni, sillä minä todella pelkäsin tuota tyttöä. Hän pienestä pitäen pakotti minua tekemään erilaisia asioita, mollasi minua jatkuvasti ja ivaili, jos en osannut jotain. Jatkuvaa henkistä väkivaltaa ja seksuaalista myös.

Olen myös miettinyt sitä, että pystyisinkö puhumaan tästä läheisilleni, jos kyseessä olisi ollut poika? Minua hävettää suunnattomasti se, että kyseessä oli toinen tyttö. En tiedä ymmärtääkö kukaan, mitä yritän sanoa.

Tuntui hyvältä kirjoittaa tästä. Tällä hetkellä asia ei vaikuta elämääni, mutta joskus harvoin saatan edelleen nähdä painajaisia hänestä. Toivon, että ehkä tulevaisuudessa uskallan myös kohdata hänet ja kysyä miksi hän teki minulle niin hirveitä asioita toistuvasti..

Olen aina ollut enemmän poikien kun tyttöjen kaveri ja nuorempana en ikinä, edes saunailloissa, sammuneena, samassa sängyssä nukkuessa kokenut seksuaalista häirintää.

En ole kauhean siisti suustani ja en pukeudu säkkeihin, mutta se ei tarkoita ettäkö voisi mun rajoja ylittää. Samaisen ihmisen penis on ollut sisälläni ilman mun suostumusta, vaikka olen kieltänyt, estänyt, mutta en todellakaan saa mieleeni turruinko vai mitä kävi. Jälkeenpäin olen kuullut hänen kertoneen että ollaan harrastettu seksiä, en edes olisi muistanut koko asiaa ellei ystäväni olisi sanonut.

Yksi kerta tuli käymään teellä kun olin yksin kotona, yritti lääppiä ja saada mua makuuhuoneeseen, blokaten mun tien ulos. Sain käyttää aika paljon voimaa ja kirosanoja että sain tyypin ulos.

Tietysti sain osan lääppimisistä, mutta tutun raiskasi mun luona. Ystävän poikaystävä väkisin pussasi mua taksissa. Käskin olla viimeinen kerta tai kerron ystävälle. Olisi pitänyt kertoa heti. Ei ollut ensimmäinen kerta.

Deittailemani mies tulee väkisin sisääni vaikka olen sanonut ei, ei ymmärrä että kesken kaiken on lupa sanoa ei. Tapailemani mies halusi hieroa ja ilman mitään suostumusta tai edes mun pienintä vihjettä hän otti housuni alas ja tunki peniksensä sisälleni puoliksi ennenkuin pääsin ylös.

Suutuin, hän pyysi anteeksi ja juttu jäi siihen. En taaskaan silloin mieltänyt raiskaukseksi, nyt kyllä. Valitettavasti törmään näihin ihmisiin usein yhteisten kavereiden kautta ja ällöttää.

Treenasin kamppailulajia ja salin omistajalla oli melko hurttia huumoria ja kuulin hänen olevan melkoinen naistenmies, ollut useasti naimisissa ja lapsiakin kaksi kädellistä. Tuli seuran kesäjuhlien aika, ja yöllä nukkumaan mennessä kuulin turhankin yksityiskohtaisesti kun tämä valmentaja harrasti seksiä yhden valmennettavan tytön kanssa, täysi-ikäisen sentään. Tämähän oli kuulemma varsin normaalia käytöstä kyseiselle miehelle, viis vaimosta.

Itseäni kävi ällöttämään niin etten enää voinut käydä treeneissä, kaikki kunnioitus valmentajaa kohtaan oli vedetty viemäristä alas. Menin sivukonttorin kahvihuoneeseen ja kysyin onko kahvikuppeja jossain lisää, kun en paikkaa tuntenut.

Pöydän ääressä oli kymmenkunta miestä 30 — 65v. Ehkä alimmassa laatikossa, ehdotti tämä mies uudelleen. Etsiessäni kuppia röhähti koko pöytäseurue nauramaan ja tajusin että he halusivat minun vain pyllistelevän heihin päin.

Hävetti mutta kuittasin jälleen tilanteen sarkastisella huumorilla. Edelleenkin suututtaa vaikka tilanteesta on jo vuosia. En tiedä tarkalleen mistä mulle on tullut tuo kiltin tytön syndrooma ettei kehtaa tehdä numeroa asioista jotka ei itsestä tunnu hyvältä, vaan hyväksyy osansa.

Kiukku tulee vasta jälkikäteen että ei jumalauta, miten se kehtasi. Onneksi viimeisille poikaystäville olen saanut sanottua että voidaanko olla hetki vaan lähekkäin, joillekin olen kertonut että jostain syystä nyt tuntuu pahalta. Ehkä liian usein nuorempana olin tilanteessa jossa koin että on liian myöhäistä sanoa enää ei tai pyytää lopettamaan, ja nyt nuo tunteet pulpahtelevat välillä pintaan.

Kukaan miehistä tuskin tiesi tilanteen olevan minulle epämukava koska en tuonut asiaa ilmi. Toki jos toinen on ihan hiljaa ja liikkumatta niin voisihan sitä vaikka alkaa epäilemään onkohan kaikki kunnossa, tai jopa kysyä. Sekin on kyllä saakelin sairasta että aikuiset miehet jahtaavat teinityttöjä.

En vaan pysty ymmärtämään, vaikka penskana en asiaa pahana osannut pitääkään. Laivalla vanhempi mies pyysi minua tanssimaan, tanssilavalla veti minut kiinni hikiseen vartaloonsa ja painoi erektiotaan reittäni vasten yrittäen samalla suudella, enkä päässyt heti irti.

Olin poikaystäväni kanssa paikallisessa ulkoilmatapahtumassa iltaa istumassa ja kaljoittelemassa, mukava seurue koostui lähinnä isokokoisista miehistä ja poliiseista. Lähdin pissalle varjoisaan metsän laitaan ja näin kyykkiessäni että mies työpaikaltani oli lähtenyt perääni, ja tajusin että hän aikoo tosiaan tulla luokseni joten keskeytin puuhani vetäen housut ylös.

Mies, naimisissa ja pienen lapsen isä, ehdotteli että josko mentäisiin panemaan tuonne rakennuksen sisälle. Sain vedettyä itseni irti mutten uskaltanut sanoa seurueelleni mitään, koska poikaystäväni oli isokoinen, vahva ja äärettömän mustasukkainen ja pelkäsin että hän poliisiystävineen hakkaa äijän sairaalakuntoon. Vasta päästyämme kotiin purskahdin itkuun ja sain kerrottua mitä oli tapahtunut.

Työpaikallani mies levitti valheita miten kännissä ja kiimainen olin ollut ja miten olin koettanut houkutella häntä seksiin, ja muka häpeissäni nyt valehtelin kaikille. Muut ikäiseni ja nuoremmat naiset kertoivat miehen ahdistelleen humalassa heitäkin, mutta he eivät kertoneet kellekään.

Mietin pitkään pitäisikö minun kertoa hänen vaimolleen jonka olin tavannut usein työpaikalla, mutta arvelin että hänkään tuskin uskoisi tai jo tietäisi miehensä puuhista. Minut ja matkakumppanini kutsuttiin paikallisen seurueen illanviettoon. Paikalla oli poliitikkoa, pormestaria ja pastoria juopottelemassa ja seurustelemassa.

He kyselivät kovasti kauanko olimme olleet yhdessä ja joko olimme naimisissa, ja kun selvisi että olimme vain ystäviä innostui yksi iäkkäistä miehistä puristamaan aina ohimennen sisäreittäni jutellessaan niitä näitä. Se sattui, ja ensimmäisellä kerralla ajattelin että se oli vahinko, ettei hän ainakaan satuttaa tarkoittanut.

Toisen kerran jälkeen aloin miettimään voinko käskeä miestä kohteliaasti lopettamaan, mutta se tuntui hankalalta koska meillä ei ollut yhteistä kieltä. Hän kouraisi reittäni kaikkiaan kolmesti istuessaan välillä vieressäni penkillä, enkä saanut ärähdettyä.

En halunnut olla epäkohtelias koska he olivat olleet niin vieraanvaraisia meitä kohtaan. Kannoin seuraavat viikot syviä tummia mustelmia reisissäni ja mietin että ei perkele miksi olen aina liian kiltti enkä saa pidettyä puoliani. Samaisena iltana kylän pastori oli puristellut miespuolista matkakumppaniani perseestä, joka nauratti mua silloin mutta nyt ymmärrän että hänelle se varmasti oli aidosti kamalaa koska hän ei ollut vastaavaa kokenut aiemmin.

Muistan kun mua ensimmäisen kerran kutsuttiin huoraksi. Taisin olla vuotias ja sanoja oli oman luokkalaiseni pojan pikkuveli, muistaakseni pari vuotta mua nuorempi.

Kävelin koulun jälkeen kotiin ja näin edessäni kulkevan poikaporukan, jotka kiusoittelivat heidän edessään kulkevia tyttöjä. Kauhistun vain lisää mikäli se tuttu poju tiesi 8 — 9 -vuotiaana mitä mulle sanoi. Oltiin opiskeluporukan kanssa muotoilumessujen aikaan Italiassa ja juostiin kiirellä metroon. Se oli todella täynnä ja ihmiset oli kiinni toisissaan kylki kyljessä. Ensin en havainnut tai noteerannut epämääräisiä tuntemuksia takaani, mutta hetken päästä tajusin että takanani oleva henkilö hinkkasi itseään pakaroitani vasten.

Olin sen henkilön ja penkkirivin välissä ja en päässyt liikkumaan mihinkään suuntaan siinä tungoksessa. Muistan jäätyneeni siitä tyrmistyksestä että joku tuntematon kehtasi tehdä mulle niin. Menin shokkiin ja jähmetyin, kaverit olivat ihan vieressä mutta en saanut sanaa suustani. Onneksi seuraavilla asemilla jäi ihmisiä pois ja en siinä tungoksessa ikinä nähnyt edes sitä tyyppiä, se tilanne oli onneksi nopeasti ohi. Ahdisti ja menin shokkiin joka tapauksessa.

Kiitos mahdollisuudesta jakaa tämä kokemus turvallisessa kanavassa. Ei näistä kokemuksista ole tullut kerrottua kovinkaan monelle ja nytkin tuntuu alastomalle. Kiitos myös kaikille niille rohkeille vahvoille naisille, jotka olette jo tarinoita meille muille jakaneet. Inspiroitte ja kannustatte meitä muita! Vihdoinkin naisilla on ääni. Mä olen luihin asti kyllästynyt siihen vähättelemiseen, syyllistämiseen ja mansplainingiin mitä olen vuosien aikana miespuolisilta tuttaviltani kuullut yritettyäni kertoa suomalaisesta ahdistelukulttuurista.

Tässä oma kontribuutioni kevyemmästä päästä. Ihan hirveitä asioita täältä joutunut lukemaan. Mä oon ylpeä meistä kaikista. Ajattelin kuskin olevan eksynyt ja käännyin kysymään tarvitseeko hän apua. Auton ratissa kolme-nelikymppinen hyvin pukeutunut isä-mies katseli minua ja runkkasi.

Jäädyin hetkeksi mikä vieläkin harmittaa, auto ehti kaasuttaa pois ehjänä. Kiehuin raivosta monta päivää. Yhdessä ensimmäisistä työpaikoissani oli yleisesti tiedetty salaisuus työntekijöiden keskuudessa, että keski-ikäisellä perheellisellä esimiehellä oli tapana kouria nuoria tyttöjä iltatapahtumissa.

Sen sijaan uusia tyttöjä varoitettiin kuiskaillen ja ketään ei jätetty yksin esimiehen seuraan. Muistan edelleen elävästi hetken kun tunsin esimmäisen kerran hänen kätensä pakarallani. Huurteiset silmälasit ja raskaan hengityksen.

Mut vedettiin pois ja hän siirtyi seuraavaan. Minä pääsin helpolla, kaduttaa erittäin paljon, etten avannut suutani. Moni muiden kokema pahempi asia olisi ollut vältettävissä. Enää en ole hiljaa. Lukemattomat setämiehien perseenpuristelut nuorena baarissa. Nuoret naiset on setämiehien silmissä epävarmempaa ts. Vanhemmiten tuntemattomien kouriminen on vähentynyt. Roomassa edustavan näköinen keski-ikäinen businessmies hieroi ruuhabussissa erektiotaan mun reiteen.

Haukoin henkeä pari minuuttia ennen kuin uskoin asian ja löin miestä kyynärpäällä kylkeen. En päässyt liikkumaan enkä kehdannut katsoa miestä silmiin. Mies runkkasi ruotsinlaivan aulassa ja katsoi mua silmiin. Olin jo päässyt eroon häpeästä. Tuijotin takaisin ja hän lopetti. Miehen käsi mun jalkovälissä kesken mun tanssin. Naurua ja finkku ku mä huudan sille. Nykyään, 10 vuotta myöhemmin, me istutaan välillä vastakkain lasten harratusten takia ja edelleen se on mulle se kusipää kourija.

Pakko avaa suu, vaikka ei se mitään muistakaan. Tunnetun muusikon kieli kurkussa täysin yllättäen ja kutsumatta, koska hän haluaa tehdä ystäväni mustasukkaiseksi. Hei kiitti, mä halusinkin olla sun valtavan egon ja pienen sielun kostokappale. Mä oon objekti, never mind me. Pitää saada tyttö punastumaan. Kaksimieliset vitsit ja limaiset huomautukset ulkonäöstä. Yllätys kuivapanoimitaatiot työkavereiden edessä. Paskat vitsit metoo kampanjasta. Naisten kuuluu käyttää korkkareita.

Nämä pitää hoitaa hurtilla huumorilla koska muuten olet nalkuttava akka. Hyvä jätkä se olla pitää. Se on huumoria hei! Mä oon oppinut tasapainottelemaan. Välillä paremmin, välillä huonommin. Mutta miksi meidän pitää? Miksi ei voida olla kuin ihminen ihmiselle? Keneltä se on pois? Olin ehkä 22, kun baarissa eräs mies vastaani kävellessään työnsi kätensä suoraan jalkoväliini, sanomatta mitään ennen sitä.

Ennen kuin tajusin mitä tein, löin häntä nyrkillä naamaan. En usko sen sattuneen, koska minulla ei ole minkäänlaista nyrkkeilytaustaa, mutta se säikäytti hänet irti minusta. Tapahtuman jälkeen pelästyin OMAA reaktiotani, ja koin olevani huono ihminen. Eihän sivistynyt nainen saa lyödä miestä nyrkillä naamaan. Jos jotain, niin litsari poskelle sen pitäisi olla, mikä hiton Rocky Balboa minä kuvittelin olevani? Ei käynyt mielessänikään moneen vuoteen, että kyseinen mies tässä enemmän väärin teki, ja että minun vaistonvarainen reaktioni oli itsepuolustusta.

Mistä kummasta olin saanut päähäni, että minulla ei olisi ollut oikeutta puolustaa oman kehoni koskemattomuutta? Eräänä kesänä olin baarissa silloisen poikaystäväni kanssa, suukottelimme koko illan. Samana iltana eräs toinen mies tuli monta kertaa juttelemaan kanssani, herttaisen ja ujon mutta itsepintaisen oloinen. Hän kehui ulkonäköäni ja pyysi minua mukaansa useita kertoja, vaikka näki, että olen ravintolassa toisen kanssa. Ilta päättyi siihen, että poikaystäväni poistuttua omaan kotiinsa, tämän itsepintaisen miehen kaveri marssi luokseni maailmanmiehen elkein, pyysi minua vielä kaverinsa mukaan ja jälleen kerran kieltäydyttyäni tarjoutui maksamaan minulle euroa.

Minä raivostuin ja huusin hänelle päin naamaa että eikö hän nyt tajua että ei on ei, ja sitä paitsi olen jo jonkun kanssa, ja että en minä mikään prostituoitu ole, joista viimeiseen hän nolon näköisenä kommentoi että eihän tässä nyt siitä ollut ollenkaan kysymys. Muistan kävelleeni kotiin ja puhkuneeni mielessäni, että mikä hitto tuollaisia miehiä oikein vaivaa. Viimeisin tällainen tilanne tapahtui bussipysäkillä muutama kuukausi sitten.

Odotin miespuolisen opiskelukaverini kanssa bussia. Minulta pääsi unohtumaan, että se etten ole naimisissa tarkoittaa joillekin, että olen yleisesti saatavilla, ellen peräti tarjolla. Lamaannuin enkä tiennyt mitä sitten keksisi. Ja mitä fyysiseen viehätysvoimaan tulee, olin liikkeellä ilman meikkiä silmälasit päässä hiukset sekaisin ja lököttävissä housuissa hikisenä urheilun jälkeen, ja olen siis pian nelikymppinen lyhyt ja pyöreä nainen.

Tilanne ratkesi siten, että bussissa opiskelukaverini päästi minut ikkunan viereen ja istui itse käytävän puolelle ja blokkasi siten humalaisen miehen pääsemisen minuun käsiksi.

Humalainen huojui bussin taakse ahdistelemaan seuraava naista, joka epäonnekseen istui yksin. Pisteet näille miehille, jotka puolustivat meitä, hyvä alku. Vaan heidän ei pitäisi joutua tekemään niin! Olin 17 ja olin seurustellut vuotta vanhemman poikaystäväni kanssa kuukauden verran. Hän toivoi kovasti seksiä, oli jo kerran vähän yllättäen hyväillyt minua jalkovälistä.

Kotibileissään hän sai jo minut alleen ja yritti jotain. Onneksi joku tuli huoneeseen ja minä pääsin soittamaan isälleni ja pyytämään hänet hakemaan minut kotiin. Tästä muutamana päivän päästä poikaystäväni onnistui järjestämään tilanteen, jossa hänen kotinsa oli kesken päivän hetken aikaa tyhjä. Hän riisui minulta housut ja yritti yhdyntää.

En oikeasti osaa sanoa, onnistuiko se. Olin aivan jäässä tilanteessa. Onnistuin jotenkin sanomaan, että pelkään hänen isänsä tulevan kotiin. Hän lopetti ja saimme vaatteet päälle juuri ennen kuin hänen isänsä oikeasti tuli.

Lähdimme kävelylle ja itkin hänelle pahaa oloani. En halunnut menettää neitsyyttäni näin. Vanhempani näkivät, miten paha olo minulla oli ja osasivat yhdistää sen poikaystävääni. Heidän tuellaan jätin tuon pojan. Koskaan en ole tästä kenellekään kertonut. Tietyt paikat missä ei kannata liikkua, etenkään tiettyyn aikaan. Miehet deittisovelluksessa, jotka ei jaksa ees vaihtaa kuulumisia ennen kun he ilmottaa haluavansa panna sua.

Juopunut vanha mies, joka tulee arvostelemaan sun punasta huulipunaa ja sen jälkee luulee, että haluat panna häntä. Minä, joka en halunnu käyttää enää punasta huulipunaa ton jälkeen. Sukulaiseni isä kopeloi meitä lapsia aina perseestä ja rinnoista oikeen kourimalla kun käveli ohi. Myös puhuttiin aina todella seksistisiä asioita ja heitettiin vitsiä siitä.

Uskoen siksi, kun ei haluta riitaantua. Kopeloiminen loppui jossain vaiheessa, kun kasvettiin isommiksi. Mutta ikuiset inhottavat muistot tuo mies jätti. Kamalinta on se, että itse sen hyväksyi ja luulin sen todella olevan normaalia ja hyväksyttävää!

Jätkä, joka haluu susta alastonkuvia, vaikka on just aikasemmin kertonut, että heillä poikien kesken on tapana esitellä muiden saamia kuvia. Tyrmäystipoilla terästetty juoma, jonka vuoksi oksensit taksiin ja sait ison laskun perästä. Eniten muhun on vaikuttanut vuotiaana tapahtunut tapailusuhde. Ekoilla treffeillä pussailtiin puistossa.

Poika laittoi käden mun housuihin. Sanoin ei, koska oltiin julkisella paikalla, enkä halunnut. Nostin käden pois, mutta se löysi tiensä takaisin toistuvasti, kunnes en jaksanut enää puuttua asiaan. Hävetti olla niin helppo ja toivoin että kukaan ei oisi nähnyt. Tapailtiin tän tyypin kanssa koko kesä, ja mä olin siihen tosi ihastunut. Mulla oli kuitenkin samoihin aikoihin mieli maassa muista syistä, eikä ollut haluja.

Usein sanoin tyypille, että haluan vain läheisyyttä, en seksiä. Poika kuitenkin aina jatkoi kiellostani huolimatta. Annoin aina hänen aina jatkaa ekan ei: En ajatellut että poika tekisi mitään väärää: Koska en halunnut seksiä. Tämän suhteen jälkeen en vuoteen uskaltanut harrastaa seksiä, koska ajattelin että suhde päättyi siihen, että olen niin huono.

Nykyään mua vaivaa se, että minä, jo silloin aktiivinen feministi, ajauduin näihin aatoksiin. Olen miettinyt miksi syyllistin itseäni. Miksi on olemassa sana, joka tekee haluttomuudesta mittarin seksitaidoissa.

Se sana teki minusta mielessäni syyllisen huonoon seksiin. Naisen haluttomuus ei kerro hänen seksitaidoistaan, vaan siitä, ettei seksiä tulisi harrastaa. Jätkä, joka kysy onko mulla varaa aborttiin, jos tulee semmonen tilanne.

En muista tienneeni tuolloin jälkiehkäsystä. Itselleni yllätykseksi minut valittiin yhden maamme suurimman yliopiston ylioppilaskunnan hallitukseen. Valinta oli poliittinen ja olin ylpeä, siitä että juuri minut oli valittu — vieläpä ainoana naisena. Ylioppilaskunnissa työskentelee hallitus hyvin työsuhdemaisesti sekä asiantuntijoita työsuhteessa. Ensimmäisen yhteisen illanvieton aikana kävi selväksi, että esimiehelle oli suuri ihmetyksen tai pettymyksen aihe, että olin kihloissa.

Illan jatkuessa yökerhossa mies puri minua rintaani siten, että sain mustelman. Olin järkyttynyt, koin että olin jotenkin pilannut koko tulevan vuoteni. Kerroin miespuoliselle hallituskumppanilleni, joka ei hievahtanutkaan viereltäni koko loppuiltana. Esihenkilö jatkoi silti seurassamme, ja osin jatkoi käytöstään. Hallituskumppanini suojeli minua ja piti huolen, ettei tilanne eskaloituisi. Kävi ilmi, että tämä on esimiehelle tyypillistä käyttäytymistä.

Pitkin kyseistä vuotta esihenkilö käyttäytyi minua kohtaan alentuvasti, halveksivasti, seksistisesti ja sovinistisesti. Tuntui, että minua rankaistiin siitä, että en ollut jotenkin hullaantunut häneen tai ollut hänen käytettävissään.

Aina kun koetin asiaa nostaa esille, minulle todettiin, että hän on oikea tasa-arvon airut, jolle nämä asiat ovat tärkeitä — kyseessä oli oltava vain meidän keskinäinen konflikti. Olin opiskeluaikanani aktiivinen ylioppilaskuntatoimija ja toimin useissa eri luottamustehtävissä opiskelijapolitiikan parissa. Ajoista on jäänyt paljon hyviä ja ihania muistoja, mutta asia, joka on omalta osaltani peruuttamattomasti myös pilannut osan muistoista, on ylioppilaskunnassa vallinnut, hiljaisesti hyväksytty seksuaalisen ahdistelun kulttuuri.

Kaikki tiesivät ahdistelukulttuurista pääsihteeri- ja puheenjohtajatasoa myöten. Asia oli yksinkertaisesti osa täysin normaalia arkea. Ahdistelukulttuuri näkyi paitsi panopuheina jatkoilla, joita höysti usein alkoholin käytön korostaminen; sitsilauluissa, joissa laulettiin fuksien kanssa seksin harrastamisesta; fyysisenä, ei-toivottuna kosketteluna ja lähentelynä juhlissa; hyvä veli -verkostona, jonka suosiollisuus ratkaisi muun muassa luottamustehtävissä jatkamisen; mutta myös vaikenemisena epäoikeudenmukaisesta käytöksestä.

Kukaan ei ollut halukas osoittamaan tai näkemään epäkohtia toiminnassa, etteivät vaarantaisi omaa tulevaisuuttaan politiikan ja järjestötoiminnan parissa — kukaan ei yksinkertaisesti halunnut niskoilleen mainetta hankalana tyyppinä. Uusia opiskelijoita ja järjestöaktiiveja varoiteltiin eräistä vanhemmista järjestötoimijoista, saalistajista, jotka lyöttäytyvät pian uuden tulokkaan seuraan, ryhtyvät mentoreiksi, tarjoavat alkoholia, tutustuttavat verkostoihinsa, ja lopputuloksena pyrkivät intiimiin kanssakäymiseen.

Onnistuessaan he tekevät hienovaraisesti selväksi, että uusi tulokas on nyt korkattu ja siirtyvät seuraavaan. Ahdistelijat olivat tuttuja ihmisiä, karismaattisia ja hyvässä asemassa, kaikin puolin ns. He tuntuivat selviävän käyttäytymisellään kuin koira veräjästä, samalla, kun seurasin useamman nuoren naisen katoamista kokonaan pois toiminnasta. Aktiiviaikoina kohtasin ahdistelua ja sopimatonta käytöstä lukemattomissa eri tilanteissa, mutta silti yksi tapahtuma on vaikuttanut elämääni kaikkein eniten.

Osallistuin erään järjestön vuosijuhlille toisen opiskelijajärjestön puheenjohtajan ominaisuudessa. Juhlat olivat hauskat ja railakkaat, kuten niin usein ennenkin. Olin tunnettu hahmo ja hyvin verkostoitunut, joten seuraavista kekkereistä oli helppoa siirtyä taas seuraaviin.

Loppuillasta lyöttäydyin muutaman tutun aktiivin seuraan, ja pian tämän jälkeen minulla ei ole enää mitään muistikuvia koko illan ja yön ajalta.

Sen tiedän, etten koskaan päässyt kyseisistä juhlista kotiin nukkumaan. Aamulla herään tuntemattomassa paikassa siihen, että joku koskettelee minua intiimisti. En edelleenkään ymmärrä, missä olen, mitä tapahtuu ja olen liian tokkurassa reagoidakseni. Hetkeä myöhemmin havahdun tällä kertaa siihen, että käsi puristelee rintojani ja joku nostaa päätäni suudellakseen minua. Tässä vaiheessa kuulen, kuinka ovi avautuu ja ehkä kolme nuorta miestä astuu tilaan.

He pysähtyvät hetkeksi, selvästi yllättyneinä siitä, että tilassa on joku. Tässä vaiheessa havahdun ensimmäistä kertaa tietoisemmaksi siitä, missä olen ja mitä tapahtuu. Olen edelleen juhlatilassa, makaan sohvalla, ja ahdistelijani on toinen niistä tutuista aktiiveista, joiden kanssa olen illalla viimeiseksi jutellut: Selvittelen päätäni, nousen ylös, kerään tavarani, löydän takkini ja lähden kotiin.

Olen äärimmäisen häpeissäni ja ajattelen, että olen ansainnut tämän. Olin liian humalassa, liian riehakas, liian näkyvä ja nyt olen saanut nöyryytykseni. Rohkaistuttuani kerroin tapahtuneesta toisille ylioppilaskuntatoimijoille. Olisin halunnut, että joku olisi sanonut, että se, mitä tapahtui, oli väärin, ja että hän auttaa minua viemään asian eteenpäin. Törmäsin täydelliseen muuriin aiheen ympäriltä ja vähän kerrallaan ymmärsin olevani yksin asian kanssa.

Oireilin voimakkaasti ja tunsin syvää häpeää. Yritin puolustaa muita, jotka eivät kokeneet ylioppilaskuntaa enää turvalliseksi tilaksi ja nostaa näkyviin ylioppilaskunnassa normalisoitunutta, naisvihamielistä ja myrkyllistä kulttuuria.

Tiesin tietysti, mitä siitä seuraa: Nykyään hän toimii merkittävässä asemassa poliittisella järjestökentällä. Yhä edelleen tunnen tapahtuneesta ahdistusta, vihaa ja ennen kaikkea voimattomuutta siitä, että kohtaloni oli täysin toisten ihmisten käsissä, enkä voinut muuttaa mitään. Minusta tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka itsevarmasti mies voi käyttää hyväksi ystävällisyyttäsi ja kärsivällisesti suunnitella hyväksikäyttöäsi ja kuinka häntä uskova nuori nainen vuosiakin myöhemmin häpeää ja tuntee syyllisyyttä tapahtuneesta, vaikkei mitään fyysistä hyväksikäyttöä edes ollut.

Nainen maksaa ja mies senkun porskuttaa. Hän kertoi, että malleina on kovin erlaisia tyttöjä ja kaltaiseni vaalea sopisi hyvin joukkoon. Seuraavalla kerralla kioskissa asioidessani hän yhä kyseli kiinnostustani mallin hommiin ja antoi puhelinnumeron johon voisin soittaa. Myöhemmin ymmärsin, että epäilykseni heräsi tässä vaiheessa, sillä kysyin, että voisinko sen sijaan tavata niitä muita malleina olleita tyttöjä.

Hän vastasi, että tottakai. Kolmannella kerralla mies jatkoi pyytelyään, mutta kun kysyin niistä toisista tytöistä, heitä ei kuulemma pystytty tavoittamaan nyt. Hän pyysi minua tulemaan kioskin sulkemisaikaan paikalle, josta hänen ystävänsä vie minut studiolle kaupungin ulkopuolelle.

Tiesin heti, että mies oli käyttänyt ystävällisyyttäni hyväkseen, jotta luottaisin häneen ja lähtisin ties minne vieraan miehen matkaan. Silti, vielä tässäkin vaiheessa hymyilin kohteliaasti, maksoin ostokset ja lähdin kotiin.

En koskaan palannut kioskiin ja muutin alueelta pian tapahtuneen jälkeen. Vaikka olin ollut epäileväinen alusta asti, niin silti häpesin omaa naiiviuttani. Häpesin sitä, että olin uskonut hänen olleen oikeasti ystävällinen ja mukava mies ja tieto siitä, että hän oli koko ajan valmistanut minua lähtemään autolla tuntemattomaan paikkaan sai minut tuntemaan syyllisyyttä.

Vuosia myöhemmin tajusin, että hän on saattanut tehdä saman ties kuinka monelle muulle tytölle. Loppujen lopuksi olin onnekas, koska minua ei mallintyöt ole koskaan kiinnostanut ja olin ikäisekseni kokenut, matkustellut ja lukuisia epäilyttäviä tilanteita kokenut. Entä ne kaikki muut, aluella paljon nuoremmat tytöt, joista tarjous mallintöistä kuulostaa kiinnostavalta.

Jotka eivät ymmärrä tehdä lisäkysymyksiä. Tunsin syyllisyyttä siitä etten ollut raportoinut miestä tai kertonut hänestä kenellekään. Olin hiljaisuudellani mahdollistanut miehen toiminnan — ehkä joku oli minun jälkeeni lähtenyt hänen mukaansa. Enää en voi palata paikkaan tai tilanteeseen tai korjata mitään, mitä mahdollisesti on voinut tapahtua.

Isä ja poika lyöttäytyy seuraan. Iät varmaan ~30 ja ~50, isä yrittää iskeä mua, poika äitipuolta. Naureskellaan että mitähän vittua. Hetken päästä katkeaa muisti, molemmilta. Hirveästi ei illan aikana oltu ehditty juomaan. Äitipuoli oli lähtenyt vessaan kaiketi oksentamaan ja päässyt hyttiin hoipertelemaan, itse olin onnistunut lyöttäytymään jonkun pariskunnan seuraan tupakkakoppiin, kumpikaan ei oikein muista illan kulkua, mutta mitä ilmeisimmin juomiin laitettu jotain molemmilta katkesi ja palasi muisti samoihin aikoihin , kuitenkin vältytty pahimmalta.

Naurettiin asialle ja todettiin että oppipaahan ainakin ettei ota juomia vastaan ellei ole itse suoraan ottamassa tiskiltä. Olin 14 kun vanhempani erosivat ja äitini alkoi seurustelemaan uuden miehen kanssa. Sain jo ensitapaamisella miehestä kummallisen viban. Viirusilmät, jotka viipyivät lapsen kropallani vähän liian pitkään ja jotenkin ylihallitseva olemus. Hän puhui usein äitini tohtorin tutkinnolla varustettu älykäs ja hauska nainen yli ja nauroi mielestäni väärille asioille.

Hän huolettomasti käytti n-sanaa oikea isäni on Afrikasta minun kuulteni ja puolusteli sen käyttöä äidilleni. Vieroksuin miestä alusta alkaen, enkä peitellyt tyytymättömyyttäni suhteeseen. En täysin tiedä miksi, mutta pari kuukautta suhteen alettua, ehkä siksi että olin niin epäileväinen suhteesta, vein äitini puhelimen ja kävin läpi hänen tekstiviestinsä.

Löysin miehen äidilleni lähettämiä rajuja ja yksityiskohtaisia seksifantasiaviestejä. Menin viesteistä täysin shokkiin, minua kuvotti ja hävetti, enkä pystynyt puhumaan äidilleni. Tiesin, että tekstiviestien lukeminen oli väärin enkä halunnut paljastaa että olin vienyt äitini puhelimen. Päädyin lopulta pitkän maanittelun jälkeen paljastamaan äidilleni, hysteerisesti itkien, mitä oli tapahtunut ja hän kertoi asiasta myös miesystävälleen. Kerron tämän kaiken siksi, että kuvittelin vuosikaudet tämän tekstiviestitapauksen olleen syy sille miksi mies lopulta kävi minuun käsiksi.

Luulin, että olin antanut miehen ymmärtää minun olleen hänestä kiinnostunut, kun olin lukenut nämä tekstarit. Ensimmäinen seksuaalissävytteisen tapaus, jonka muistan on se kun istuin olohuoneen lattialla illalla ja mies tuli ulos äitini makuuhuoneesta alasti, penis pienessä erektiossa ja pysähtyi tuijottamaan minua eteiseen hämärässä. Katsoin nopeasti poispäin ja näin sivusilmällä kun hän jäi hetkesi seisomaan, kunnes poistui vihdoin vessaan.

Tämän jälkeen tapaukset tihenivät. Hän tykkäsi laittaa kätensä housuihinsa katsoessaan televisiota kun olin yksin hänen kanssaan samassa huoneessa. Muistan edelleen lemun mikä hänen sormistaan lähti kun hän vihdoin kaivoi kätensä ulos housuista.

Hän jotenkin aina löysi syyn tuoda sormet lähelle minua. Kerran hän tuli tervehtimään minua makuuhuoneeseeni kun olin leikkimässä kissani kanssa. Olin selin oveen päin ja yhtäkkiä tunsin kun hän liutti kätensä paitani alle ja räpläsi rintaliivieni remmejä. Jähmetyin, tuijotin vain kissaa ja hän taisi sen jälkeen poistua huoneesta.

Viimeinen tapaus jonka muistan on se kun istuin sohvalla lyhyissä shortseissa ja pidin kissaa sylissäni. Mies tuli tervehtimään minua, paijasi kissaa ja liutti kätensä kissan alle haaroväliini. Äitini oli kotona, mutta eri huoneessa. En muista miten pääsin tilanteesta pois. Suhde loppui pian kissatapauksen jälkeen minusta riippumattomista syistä, enkä puhunut tapauksesta kenellekään vuosikausiin. Syytin itseäni kun olin mennyt lukemaan ne tekstiviestit ja että olin johtanut miestä harhaan.

Siis minä, 14 — 15 vee teini, johtanut keski-ikäistä miestä harhaan. Aikaisin on meihin iskostettu ajatus siitä, että naiset ovat aina vastuussa miesten mielivaltaisista seksuaalisuuden purkauksista. Olen myöhemmin elämässäni kohdannut kaikkea tätä skeidaa eri muodoissa yhä uudelleen ja uudelleen, suhteissa, kaveripiireissäni ja työpaikoilla. Ensimmäinen reaktioni oli pitkään etsiä syytä itsestäni tai pyrkiä ymmärtämään häiritsijää. Suostua seksiin painostuksen alla.

Syyttää omaa humalatilaani, tyhmyyttäni ja naiiviuttani. Lisäksi käsitykseni etenkin vanhemmista miehistä oli pitkään se, että he ovat kaikki minusta varmaan jollain tavalla seksuaalisesti kiinnostuneita ja että ulkonäköni on ainoa asia joka minussa näitä ihmisiä kiinnostaa. Teki muuten ihmeitä itsetunnolle kaikki tämä paska.

Näissä ajatuksissa ja asenteissa onkin ollut paljon purettavaa, mutta etenkin viimeisen puolentoista vuoden aikana oon oikeasti alkanut sisäistämään, että tää ei ihan oikeesti oo mun syytä.

Kävin viime viikolla tekemässä rikosilmoituksen tosta vitun runkkarista. Rikos on valitettavasti jo vanhentunut, mutta halusin että tapauksesta jää jälki edes jonnekin. Pääsin aikoinaan harjoittelijaksi kustantamoon, jossa työskentelevä vanhempi mies tunnettiin muun muassa siitä, että hän katsoi naisten kanssa keskustellessaan aina rintoihin, ei silmiin.

Kerran vaativan editointityön jälkeen hän kehui minua sanoen, että olen aikamoinen tekijä nuoreksi tytöksi. Kerran pikkujoulujatkoilla tulin juoneeksi liikaa ja sammuin.

Havahduin pimeässä huoneessa siihen, että kyseinen mies riisui alushousujani. Sain haalittua vaatteet ylleni ja säntäsin nopeasti muiden joukkoon. Jälkikäteen häpesin sitä, että juomalla itseni kanveesiin olin mahdollistanut tapauksen, ja kanavoin vitutukseni itseni ruoskimiseen. Olin juuri saanut keskenmenon, joka oli fyysisesti ja henkisesti äärimmäisen rankka. Menetin paljon verta ja verensiirroista huolimatta olin pitkään heikko. Minulle tarjoutui kuitenkin mahdollisuus tehdä jotain kivaa ja pääsin hiusmalliksi.

Menin paikalle ajoissa ja hiuksiini tehtiin useita kampauksia. Tilaisuus oli jonkinsortin kurssi ja me kaikki hiusmallit olimme esillä. Minun piti nojata pää alaspäin tuolilla kun hiuksiani kiharrettiin. Ajattelin ottaa hauskan kuvan miehelleni. Opettaja, vanhempi mies ja jonkinlainen hiusguru kävelee tuolini ohi ja nauraa hassulle selfielleni.

Sanon lähettäväni sen miehelleni. Sen kuullessaan hän naurahtaa ja tarttuu minua niskavilloista. En pysty liikkumaan, kun hän painaa pääni haaroihinsa ja alkaa nylkyttämään.

En osaa sanoa mitään. Kampaajaoppilas naurahtaa väkinäisesti, minä en sano mitään, eivätkä muutkaan kurssilaiset tai hiusmallit. Olin vuotiaana jo useamman vuoden kestäneen tapani mukaan pe iltana täyskännissä kaupungilla, kun pankkiautomaattivälikössä lämmitellessäni, sinne kaverikseni änkesi suunnilleen ikäiseni, mukavan oloinen poika. Hän tarjosi lisää juomista ja tottahan toki pullo maistui.

Hetkisen ryypiskelyn jälkeen hän tarjoutui saattamaan minua kotiinpäin. Hän talutti minua, kun en oikein tahtonut pystyssä pysyä. Vähän matkaa kuljettuamme pysähtyi auto viereemme ja siinä oli tuon pojan kavereita.

Ennen kuin huomasinkaan makasin takapenkillä tuntemattoman tuttavuuteni kainalossa selittäen, mihin olisin menossa. No kyyti päätyi ihan muualle. Kolmikko talutti minut kännisen teinitytön kerrostalo asuntoon toiselle puolelle kaupunkia. Halusin vain nukkumaan, joten raahauduin mukana. Sänkyyn kaaduttuani ajattelin tyhmänä, että saisin nukkua pääni selväksi. Mutta silloin toinen autossa olleista tarttui käsiini ja kuski alkoi vetää farkkuja jaloistani. Maksu kyydistä piti kuulemma suorittaa.

Siinä vaiheessa se nuorin tuttavuuteni poistui takavasemmalle, hän ei halunnut osallistua. Sain hoettua eitä, mutten mitään muuta saanut sanottua, eikä tuolla ollut noille pojille mitään väliä. Hetken pyristelin vähän vastaankin, mutta kun jätkät vain nauroivat annoin olla. Poistuin päähäni, kuten olin jo aiemmin tottunut. Pettymys ekan jätkän äänessä, kun se huomasi, etten ollutkaan neitsyt, sai minut jopa tuntemaan jotakin sairasta vahingoniloa. Kun he vaihtoivat vuoroja olin jo täysin lamaantunut.

En tuntenut mitään muuta kuin inhoa kaikkia miehiä kohtaan. Heidän lopetettuaan menin suoraan kylppäriin ja suihkuun. Lojuin siellä, kunnes he kolkuttelivat ovella. Tämä nuorin jätkä tuli saattamaan, mut ulos.

Pyysi anteeksi kavereidensa puolesta. Kävelin aamuyöstä kohti kotia, matkaa tuli joku 7 kilometriä. Ajattelin, että hyppään alas — poistun paskasta elämästäni. Tunsin, etten jaksa selvitä. Pelkäsin, että hän hylkää minut, jos saa tietää, mikä tyhmä känniääliö huora olen ollut.

Vihasin itseäni, kun en pistänyt enemmän vastaan. Sanoin ekaa kertaa Ei. Eikä sillä ollut merkitystä. Ei minun tahdollani ollut merkitystä. Vain ruumiini kelpasi ja sekin oli väärä, kun en ollutkaan kokematon. Eipähän saaneet kymmentäpistettä neitsyydestäni nuo raukkapaskat! Havahduin tähän jotenkin tänään.

Ne ovat isiä, veljiä, ukkeja, naapureita, vuokranantajia, kavereita, poikaystäviä, aviomiehiä. Eli ihan tavallisia, töissä käyviä ja yhteiskunnan jäseniä. Heillä saattaa olla laaja ystäväpiiri, perhe ja pieniä lapsia.

Sama tyyppi, johon on tutustunut puoli vuotta aikaisemmin ja jonka esittelee äidille kahvipöydässä, onkin se sama tyyppi joka survoo itsensä sisääni kun vielä nukun. Kesäjuhlissa koko perheen yhteinen ystävä hokee kuusivuotiaalle lapselle, että tästä tulee hänen morsiamensa ja se on hauskaa kaikille muille, paitsi tälle lapselle.

Tekisi mieli ravistella tätä vinoutunutta maailmaa. Ei saatana, haluan tehdä jotain NYT, että tämä loppuu. Elin pitkään suhteessa, jossa pakotettiin seksiin ja kosketteluun. Suhde oli alisteinen ja en päässyt pois. Sperma valui suusta samaan aikaan kun kyyneleet silmistä. Usein heräsin yöllä myös siihen että miehen sormet ovat sisälläni ja hän tyydyttää samaan aikaan itseään.

Koetin maata hiljaa paikoillaan, ettei huomaa että olen hereillä. Myös piti nukkua aina alasti, jotta saa yöllä tehdä halutessaan näin. Myöskin syytti aina minua likaisuudesta kun hänen sperma valui sisältäni ja huoritteli likaiseksi huoraksi.

Juoksin aina nopeasti pesemään itseni. Jos lakanalle meni jotain, koetin äkkiä vaihtaa ne. Lakanan vaihto sai aina huudon aikaan, että miksi olin niin likainen, että sotkin lakanatkin.

Tämä ei niinkään ole mitään seksuaalista väkivaltaa mutta kuitenkin tapaus joka vaikuttaa minuun niin että edelleenkin jos suutun, käteni alkavat täristä kovaa. Asuin vielä tuohon aikaan lapsuudenkodissani kummankin pikkusisarukseni kanssa. Pikkuveljeni eli pahinta murrosikäänsä ja osasi todellakin käydä kaikkien, erityisesti minun, hermoille. Hän oli senttinen ja harrasti kamppailulajeja.

Meillä oli ollut taas riitaa ja päätin mennä suihkuun rauhoittuakseni. Paitsi että veli päätti tulla jatkamaan riitaa kylppäriin. Kun veli ei lähtenyt pyytämällä tai huutamalla, suihkutin hänen päälleen vettä. Hän raivostui ja tarttui kurkustani kiinni niin rajusti että takaraivoni iski suihkukopin kiviseen hyllyyn. Hän jatkoi kuristamista ja sitten alkoi lyödä minua vatsaan ja ympäri kehoa. Mummoni joka oli meidän lisäksi silloin kotona, yritti tulla väliin mutta pienikokoisena hänestä ei ollut rauhoittamaan veljeäni.

Jossain vaiheessa veljeni tokeni ja lähti itse pois. Jäin yksin suihkuun tärisemään ja itkemään hysteerisesti. Hänen mielestään asia piti selvittää sisäisesti enkä olisi myöskään saanut kertoa asiasta kenellekään.

Tähän en kuitenkaan suostunut ja oikeastaan ystäväni ja poikaystäväni olivat suurin tukeni tässä tilanteessa. Onneksi veljeni ja äitinikin on pyytänyt käytöstään ja sanojaan anteeksi, mutta siinä ehti pari vuotta kulua ennen kuin niin kävi.

Nyt kaikki on perheen kanssa tosi hyvin ja veljestäkin on kasvanut oikein mukava ja fiksu nuori mies. Olin tulossa hyvän ystävän synttärijuhlista yöbussilla kotiin Kontulaan.

Olin jonkin verran humalassa. Nousin kotipysäkillä pois ja aloin kävelemään lyhyttä matkaa kerrostalojen välistä valaistua kävelytietä kotiovelle. Äkkiä seuraani, turhan lähelle liittyy englantia huonosti puhuva ulkomaalaistaustainen mies. Hän alkaa kyselemään kaikenlaista ja yritän kiihdyttää tahtia ja vain jättää hänet huomiotta. Äkkiä hän tarttuu minuun ja alkaa kopeloimaan haaroista kovakouraisesti. Onneksi minulla on sukkahousut.

Hän on minua hieman lyhyempi eikä mitenkään lihaksikas mutta otteesta on tosi vaikea päästä irti. Lopulta kerään kaikki voimani ja tönäisen hänet kauemmas. Yritän selittää hänelle englanniksi että tuo mitä hän teki oli todella epäkunnioittavaa. Hän alkaa taas lähestyä minua ja alan kiljumaan kovaa, koska toivon että joku läheisistä kerrostaloasukeista kuulisi.

Mies suuttuu, ottaa vauhtia ja potkaisee minua vatsaan. Olen onneksi sen verran skarppina että ehdin hieman väistää ja potkusta lähtee se kovin teho. Jätkä lähtee kävelemään takaisin ostarille ja tuijotan hänen peräänsä tovin ennen kuin havahdun ja saan vihdoinkin jalat alleni. Juoksen niin kovaa kuin pystyn oman rappuni ovelle ja soitan paniikissa poikaystävälleni joka on kotona nukkumassa. Hän kuulee äänestäni että jotain on hätänä ja tulee kiireesti avaamaan oven. Kun pääsen kotieteiseen lyyhistyn lattialle ja alan itkeä hervottomasti.

Seuraavana päivänä kun kerron tapahtuneesta vanhemmille äitini ensimmäinen kysymys on olinko pukeutunut paljastavasti. Olin juhlimassa vuotissynttäreitäni kaverin luona Tukholmassa ja lähdimme illalla baariin muutamien kaverin kaverien kanssa.

Illan pätteeksi lähdettiin yhden näistä kavereista, samanikäisen pojan, vanhemmille jatkoille. Pojan isä oli myös kotona ja siinä sitten istuskeltiin kaikki keittiön pöydän ääressä vielä hetken aikaa, kunnes menin yksin vierashuoneeseen nukkumaan.

Muut sanoivat vielä menevänsä saunaan. Olin nukkunut jonkin aikaa ja heräsin siihen että vaatteitani riisuttiin ja joku ujutti kättään housuihini. Säikähdin ja riuhtaisin käden kovakouraisesti pois housuista ja nousin ylös. Käännyin ovella ja näin että tekijä oli ollut se poika jonka vanhemmilla olin. Hurjistuneena marssin hänen isänsä luo tv-huoneeseen ja kerroin mitä oli tapahtunut. Hänen mielestään minun piti ottaa tapahtunut kohteliaisuutena. Onneksi kuitenkin kaverini, jotka tulivat tuolloin saunasta, osoittivat tukea kun kerroin heille ja rupesivat inttämään isän kanssa.

Toissa yönä kun kävelin städäristä siskon luokse nukkumaan, tuntematon mies tuli liki. Hei onko kaikki hyvin? Mikä sun nimi on? Mun osoite on lähellä, tai voin tulla sun luokse. Yksi tunti vain, koska mulla ei ole tyttöystävää. Mulla kaikki hyvin, ei kiitos, en halua. Vasta karjumalla useasti lopeta, mies väistyi.

Viime perjantaina mies kouraisi mua perseestä tanssilattialla. Ensi kerran koskaan pidin suunnitelmallisen puhuttelun, enkä perääntynyt milliäkään. Kun olin kahdeksanvuotias, isäni sanoi ollessaan mulle vihainen että; nyt jos olisit poika… [niin rankaisisin sinua fyysisesti].

Äitini ei pystynyt sanomaan sanaa pimppi ilman häpeän ja kauhun alatekstiä. Kotonani pelättiin naisia ja miehiä, feminiiniä ja maskuliinia. Ainakin tyttöys oli inhottavaa ja hävettävää. Kahdeksannella luokalla välitunnit kului, kun iso osa meistä tytöistä kilpaili siitä kenen pimpsaa ja rintoja kouritaan kovakouraisesti poikien taholta eniten. Se kuka tytöistä on lautaisin, oli vakio keskustelunaihe. Herään siihen että olen toisessa huoneessa sängyssä ja poikaystäväni kaverin käsi on sisälläni.

Olen humalassa, mutta pakenen tilanteesta takaisin saunaan. Herään toisen kerran ja tilanne on identtinen; minä makaan lamaantuneena miehen käsi sisälläni. Poliisi ei voinut nostaa syytettä, koska poikaystäväni kaverit, eli tekijän kaverit olivat käyneet yhteistuumin kuulusteltavana ja kumonneet väitteeni.

Koko vuoden huorittelua, tytöttelyä, vähättelyä. Kaikki tämä minua hierarkiassa korkeammassa asemassa olevilta miehiltä. Kaikki muut saivat käskyttää minua. Kaikki muut olivat miehiä. Minä olin yleensä ainoa nainen. Kerran heräsin siihen että kollegan, minua ylempänä olevan pursimiehen kieli oli sisälläni. Toinen pursimies viihdytti itseään ruokapöydässä kertomalla omia panojuttujaan ja kuvailemalla esimerkiksi eräänkin huoran veristä vittua.

Kukaan ruokapöydässä, tai laivassa ylipäätään ei puuttunut tähän.

. maaliskuu Whittonin ja Mustanskin tutkimuksessa biseksuaalinuorten seurustelu ei yllättäen . Korhosen miehet katsovat maailmaa hieman sivusta. Jos homoseksuaalinen mies ei pysty saamaan erektiota ja siittämään lasta na Miesten homoseksuaalisuudessa on viitteitä perinnöllisyydestä, mutta homoseksuaalisilla olla haitallista, eikös hihhuleilla ole tapana tehdä kymmeniä kakaroita 7 vaimon kanssa? .. Hirviömäinen musta aukko kasvaa ennätysvauhdilla. Länsimaisessa kulttuurissa miehen rooli on kovin kapea, mutta naisen rooliin .. (homoseksuaalinen nainen, emotionaalinen ja seksuaalinen halu kohdistuu vahvalla symboliikalla &ndash esimerkiksi musta nahka on yleinen fetissi, joka .. osa-aikatyttöillessään, koska erektio tuntuisi silloin asiaankuulumattomalta.

: Vaimolle homoseksuaaliseen mustaa miestä mies erektio

Vaimolle homoseksuaaliseen mustaa miestä mies erektio 230
PANOSEURA ADULT GAY WEBCAM CHAT Nussimis tarinoita suomi gay sex videot
PARAS GAY THAI HIERONTA THAI HIERONTA HELSINKI 427
Mies homo hakee miestä thai shemale Ainakaan toivoa ei kannata heittää. Hindulaisuudessa Shiva jumaluus on androgyyni. Jätkä, joka kysy onko mulla varaa aborttiin, jos tulee semmonen tilanne. En koskaan puhunut tästä kenellekään kuin vasta aikuisena, olin varma ettei kukaan uskoisi minua ja koska opettaja oli todella suosittu toiset olisivat ajatelleet että valehtelen, jotta muut luulisivat minun olevan joku erityissuosikki. Jos asia päätetään pitää lapsilta piilossa, saattavat salailu ja pelko kiinnijäämisestä tulla uusiksi stressitekijöiksi. Raamatun sana totuus tulee ilmi yhä selvemmin, kun ihmiskunta ajautuu koko ajan enemmän ja enemmän kapinaan Jumalaa vastaan. Aikaisemmin päivällä olin jutellut tapahtumassa muutaman sanan keski-ikäisen miehen kanssa, ja tämä oli ilmeisesti tästä päätellyt jotain.

Ilmais seksiä vaimo sai homoseksuaaliseen vierasta

Maajussille morsian homo jenni seksi naiset

maaliskuu Whittonin ja Mustanskin tutkimuksessa biseksuaalinuorten seurustelu ei yllättäen . Korhosen miehet katsovat maailmaa hieman sivusta. marraskuu Miehen ja naisen välinen jännite on teema, josta näyttää riittävän aina vain suhde kehoon ja tunteisiin, erektio-ongelmat, haluttomuus ym. Homoseksuaalisuus on yksi osoitus siitä, että sukupuoli ja . Valo, esoteeriset symbolit ja okkulttiset salaseurat, osa II - musta ja valkoinen aurinkoIn "Artikkelit". 4. helmikuu Alle vuotiaista joka kymmenennellä on ollut homoseksuaalisia kokemuksia. “Hän oli avoimesti lesbo, ja yritti väkisin vääntää mustakin sellaista. Naiset iskevät naisia iskeäkseen miehiä”, toteaa ”oikea lesbo” Inkku, ole vaikeuksia saada uutta erektiota heti muutaman minuutin päästä edellisen.